LITERATURA

Contesta les qüestions relatives al tema vist a classe. VÉS AMB COMPTE PERQUÈ 2 RESPOSTES ERRÒNIES DESCOMPTA 1 ENCERTADA.

La poesia trobadoresca es dóna als segles ...LITERATURA

_____________ foren les primeres persones en conrear una poesia culta no escrita en llatí, sinó en una llengua romànica.LITERATURA

La poesia trobadoresca va nàixer a ___________ al segle XII.LITERATURA

El joglar escrivia els versos i també componia la música, mentre que el trobador era qui transmetia els poemes per les diferents corts per mitjà dels cants.LITERATURA

Guillem de Berguedà va ser un dels millors trobaidoritz juntament amb Alfons el Cast i Cerverí de Girona.LITERATURA

El senyal és un nom fictici que el trobador inseria als seus versos a manera de codi per a referir-se tant a la dama.LITERATURA

Gèneres que utilitzen els trobadors segons la temàtica:LITERATURA

Els lausengiers són els cortesans envejosos que denuncien els amants.LITERATURA

Poetes importants del segle XIV:LITERATURA

Al segle XV comença un abandonament de la llengua occitana en la poesia, fins arribar al segle XV, quan ________________ ja fa servir la nostra llengua en les seues composicions poètiques.Prova del centre