SOCIOLINGÜÍSTICA

Contesta les següents qüestions. VÉS AMB COMPTE PERQUÈ 2 RESPOSTES ERRÒNIES DESCOMPTA 1 ENCERTADA.

La situació més habitual en la major part dels estats és la del _________________.SOCIOLINGÜÍSTICA

La sociolingüística entén que tres tipus de bilingüisme:SOCIOLINGÜÍSTICA

Bilingüisme _______________ és quan dins d'una unitat territorial coexisteixen dues llengües produint-se una alternança idiomàtica organitzada segons unes normes d'ús social.SOCIOLINGÜÍSTICA

A Bèlgica es parla francès i flamenc i Canadà es parla anglès i francès.SOCIOLINGÜÍSTICA

Propi d'una persona que és capaç de fer servir dos idiomes, independenment del nombre de llengües parlades per la societat a la que pertany.SOCIOLINGÜISTICA

Quan una persona aprén una llengua per necessitat d'ampliar coneixements per qüestions laborals.Prova del centre