ORTOGRAFIA

Tria l'opció correcta.

Correctament, d'una manera conforme a la norma o al deure.ORTOGRAFIA

Tria l'opció correcta.

Nou més u, 10.ORTOGRAFIA

Tria l'opció correcta.

Corder, ovella.ORTOGRAFIA

Tria l'opció correcta.

Adverbi de manera, propietat o riquesa.ORTOGRAFIA

Tria l'opció correcta.

Tercera persona del singular del present d'indicatiu del verb deure.ORTOGRAFIA

Tria l'opció correcta.

Tercera persona del singular del present d'indicatiu del verb ser.ORTOGRAFIA

Tria l'opció correcta.

Forma femenina del possessiu mon.ORTOGRAFIA

Tria l'opció correcta.

Part dels cos humà unida a l'extremitat de l'avantbraç, que comprén des de la monyica fins a la punta dels dits.ORTOGRAFIA

Tria l'opció correcta.

Lletra B.ORTOGRAFIA

Tria l'opció correcta.

En les religions monoteistes, ésser suprem i sobrehumà considerat com a creador de l'univers i digne de rebre culte.ORTOGRAFIA

Tria l'opció correcta.

Pronom reflexiu. Forma que adopta l'acusatiu o el datiu, reflexiu o recíproc, del pronom de tercera persona del singular i del plural davant d'un verb començat en consonant.ORTOGRAFIA

Tria l'opció correcta.

Adverbi de quantitat.ORTOGRAFIA

Tria l'opció correcta.

Possessiu, el meu.ORTOGRAFIA

Tria l'opció correcta.

Una de les dotze parts en què es dividix l'any, que consta de 30 dies,o de 31, llevat del febrer, que en té 28 o 29, segons siga un any normal o de traspàs.ORTOGRAFIA

Tria l'opció correcta.

Planeta que habitem.Prova del centre