LÈXIC

rejillaLÈXIC

agobiarLÈXIC

sospechosesLÈXIC

fletxasoLÈXIC

sombreroLÈXIC

menos malLÈXIC

huchaLÈXIC

buloLÈXIC

buzónLÈXIC

gafeLÈXIC

Persona que s'encarrega d'atendre els passatgers a bord d'un avió o d'un tren, i d'altres servicis al públic.LÈXIC

Establiment on es pentinen, es tallen i s'arreglen els cabells.LÈXIC

Són un regne d'organismes de cèl·lules eucariotes, de digestió externa i que inclou tant organismes unicel·lulars, com els llevats i les floridures, com pluricel·lulars, els quals produeixen un cos fructífer que coneixem com bolet.LÈXIC

Prendre terra, una nau, una aeronau o una au.LÈXIC

És un membre de la corporació municipal, elegit pel conjunt de la població d'un terme. Els regidors del municipi i dirigeixen o controlen l'activitat de l'ajuntament i prenen les decisions relatives a la governació del municipi.LÈXIC

Allò que es dona gratuïtament per a socórrer una necessitat. Donatiu fet per esperit religiós o per prescripció religiosa.mantequillaLÈXIC

esguinçLÈXIC

Tria la paraula correcta.LÈXIC

Tria la paraula correcta.LÈXIC

Tria la paraula correcta.LÈXIC

Investigar o indagar fins a descobrir la veritat (d'una cosa).LÈXIC

Acumulacions de vehicles en una via que provoca circulació lenta o la impedix.LÈXIC

flequilloLÈXIC

llaveroProva del centre