LÈXIC

Contesta les següents qüestions vistes a classe. VÉS AMB COMPTE PERQUÈ 2 RESPOSTES ERRÒNIES DESCOMPTA 1 ENCERTADA.

Tria l'opció correcta:LÈXIC

Tria l'opció correcta:LÈXIC

Que s'està molt a casa, afecte als deures o als plaers de la casa.Que viu prop o dins la casa de l'home.GRAMÀTICA

Jo ______________ (1a singular present indicatiu SER) l'alumne més aplicat del grup de tecnologia.GRAMÀTICA

El xic que està esperant a la porta de la pastisseria _________ (3 sing present indicatiu SER) el meu germà.GRAMÀTICA

Tots els que participàrem en el joc _______ (1a plural imperfet indicatiu SER) cosins germans.GRAMÀTICA

Tria l'opció correcta:ORTOGRAFIA

Tria l'opció correcta:ORTOGRAFIA

Tria l'opció correcta:Prova del centre