LÈXIC

Contesta les següents qüestions vistes a classe. VÉS AMB COMPTE PERQUÈ 2 RESPOSTES ERRÒNIES DESCOMPTA 1 ENCERTADA.

¿Què significa l'expressió: Fil per randa?LÈXIC

¿Què significa la paraula: capsa?LÈXIC

Les següents oracions no totes són correctes. Tria l'oració correcta:LÈXIC

Soc un _____________ que fa certificats _____________ per als meus pacients.LÈXIC

M'ha dit el ___________ que prenga dos cullerades de xarop per a la tos.LÈXIC

Un ______________ del nostre equip parlarà amb vosté per a descartar símptomes.LÈXIC

Un neologisme és una paraula agafada d'altre idioma que no és necessària perquè ja existeix alguna paraula amb el significat que es vol expressar.LÈXIC

Els falsos amics, en l'àmbit lingüístic, són paraules que s'assemblen a altres d'un altre idioma, però que ténen un significat diferent.GRAMÀTICA

Quin és el nucli del sintagma nominal: Els peixos grans es mengen els xicotets.GRAMÀTICA

Quin és el nucli del sintagma nominal: L'hospital estava ple de malalts.GRAMÀTICA

Forma el plural de les següents paraules afegint un determinant:

rocaGRAMÀTICA

volcàGRAMÀTICA

forçaGRAMÀTICA

Assenyala la paraula invariable:GRAMÀTICA

Assenyala la paraula invariable:Prova del centre