LÈXIC

Contesta les següents preguntes del tema vist a classe.

Recorda que dos respostes errònies en lleva una bona.

Els antropònims són els noms propis que designen llocs geogràfics (països, ciutats, pobles, partides, ...).LÈXIC

_____________ són els adjectius derivats de topònims que ens indiquen la procedència d'algú o d'alguna cosa.GRAMÀTICA

Primera persona del singular de Present d'Indicatiu del verb resoldre.GRAMÀTICA

Els veïns han __________ (participi verb moure) el contenidor de la brossa de lloc.ORTOGRAFIA

Tria la paraula escrita correctament:ORTOGRAFIA

Tria la paraula escrita correctament:ORTOGRAFIA

ven__utLITERATURA

Les característiques que podem trobar en la nostra literatura humanística són:Prova del centre