FRASES FETES

Les frases fetes aporten fluïdesa al discurs i demostren un bon coneixement de la llengua. Prova a veure com va.

RECORDA QUE D'UNA RESPOSTA ERRÒNIA ES LLEVA UNA ENCERTADA

Donar-se algú per al·ludit davant una imputació que no li és feta directament; no estar exempt de culpa en alguna cosa.FRASES FETES

Haver-hi, en un lloc, un gran xivarri, perquè tothom parla alhora.FRASES FETES

Obrir molt els ulls, normalment com a mostra de sorpresa.FRASES FETES

Fer-se el despistat.FRASES FETES

Manifestar desgrat.FRASES FETES

Riure dissimuladament.FRASES FETES

No ser realista.FRASES FETES

Fer passar penes, provar paciència.FRASES FETES

Criticar.FRASES FETES

Oblidar o perdonar alguna cosa; no voler saber-ne més.FRASES FETES

Cedir en una baralla o en una discussió.FRASES FETES

Parlar indegudament.FRASES FETES

Pagar amb desgrat.FRASES FETES

Subsistir sense fer massa progressos.FRASES FETES

Fer enveja.FRASES FETES

Obstruir, dificultar.FRASES FETES

No donar-se per al·ludit.FRASES FETES

Poder fer i desfer a voluntat.FRASES FETES

Anar sense pagar.FRASES FETES

Espavilar-se.Prova del centre