FRASES FETES

Les frases fetes aporten fluïdesa al discurs i demostren un bon coneixement de la llengua. Prova a veure com va.

RECORDA QUE D'UNA RESPOSTA ERRÒNIA ES LLEVA UNA ENCERTADA

Criticar.



FRASES FETES

Importunar.



FRASES FETES

Oblidar o perdonar alguna cosa; no voler saber-ne més.



FRASES FETES

Fer neteja.



FRASES FETES

Dónar importància.



FRASES FETES

Ser permissiu.



FRASES FETES

Cedir en una baralla o en una discussió.



FRASES FETES

Dissimular.



FRASES FETES

Parlar indegudament.



FRASES FETES

Parlar clar.



FRASES FETES

Subsistir sense fer massa progressos.



FRASES FETES

No donar-se per al·ludit.



FRASES FETES

Decidir-se.



FRASES FETES

No trobar-se bé de salut.



FRASES FETES

Espavilar-se.



FRASES FETES

Gastar molt, balafiar.



FRASES FETES

Apallissar.



FRASES FETES

No saber de què es tracta.



FRASES FETES

Estar poc temps.



FRASES FETES

Atrafegar-se, actuar precipitadament.



FRASES FETES

Fer aigües.



FRASES FETES

Fer la papallona.



FRASES FETES

Fer figa.



FRASES FETES

Estar si cau o no cau.



FRASES FETES

Fer escaralls.



FRASES FETES

Fer la creu.



FRASES FETES

Fer l'esquena a algú.



FRASES FETES

Quedar-se escurat.



FRASES FETES

Ser coix de l'ala.



Prova del centre