LÈXIC

Contesta les següents qüestions vistes a classe. VÉS AMB COMPTE PERQUÈ 2 RESPOSTES ERRÒNIES DESCOMPTA 1 ENCERTADA.

Tria l'opció correcta: A puntLÈXIC

Del totLÈXIC

ImmediatamentLÈXIC

____ comprat un _____ nou per a poder pescar el dissabte.TIPOLOGIA TEXTUAL

Un text explicatiu explica com és algú o alguna cosa i les descripcions han de ser objectives i no subjectives.TIPOLOGIA TEXTUAL

El retrat és un tipus de descripció on es diuen les qualitats i les característiques d'una persona.GRAMÀTICA

PossessiuGRAMÀTICA

Tria l'oració que continga un determinant:GRAMÀTICA

Adjectiu en grau comparatiu de superioritat.ORTOGRAFIA

Tria l'opció correcta:Prova del centre