LÈXIC

Contesta les següents qüestions vistes a classe. VÉS AMB COMPTE PERQUÈ 2 RESPOSTES ERRÒNIES DESCOMPTA 1 ENCERTADA.

Tria l'opció correcta, cal indicar el sinònim de: A puntLÈXIC

Del totLÈXIC

A dinsLÈXIC

ImmediatamentLÈXIC

Les paraules ________________ només tenen un significat. Les polisémiques i les ___________ en tenen més d'un.LÈXIC

Vindràn ells, per això no _____ d'anar nosaltres a sa casa.LÈXIC

Li vaig repetir que no ______ molestara i no ___ va fer cas____ comprat un _____ nou per a poder pescar el dissabte.Si _______ dius la contrasenya, no la utilitzaré només que quan _____ calga._____ comprat taronges per a fer suc, però si tu ____ dius que vols no passa res.TIPOLOGIA TEXTUAL

Un text explicatiu explica com és algú o alguna cosa i les descripcions han de ser objectives i no subjectives.TIPOLOGIA TEXTUAL

El retrat és un tipus de descripció on es diuen les qualitats i les característiques d'una persona.TIPOLOGIA TEXTUAL

Les descripcions poden ser subjectives quan presenten dades comprovables, mentre que són objectives quan les dades són apreciacions segons el punt de vista de qui escriu.GRAMÀTICA

Assenyala el determinant: demostratiuGRAMÀTICA

PossessiuGRAMÀTICA

Es van deixar unes llibretes damunt de la taula.GRAMÀTICA

Vine a ma casa i et convide a dinar.GRMÀTICA

Les primeres xiques que van a entrar a meta eren d'un club d'atletisme.GRAMÀTICA

Tria l'oració que continga un determinant:GRAMÀTICA

Tria l'oració que continga un determinant:Tria l'oració que continga un determinant:GRAMÀTICA

Adjectiu en grau superlatiu.GRAMÀTICA

Adjectiu en grau comparatiu de superioritat.ORTOGRAFIA

Tria l'opció correcta:ORTOGRAFIA

Tria l'opció correcta:ORTOGRAFIA

Tria l'opció correcta:ORTOGRAFIA

Tria l'opció correcta:ORTOGRAFIA

Tria l'opció que et parega correcta:ORTOGRAFIA

Tria l'opció que et parega correcta:ORTOGRAFIA

Tria l'opció que et parega correcta:ORTOGRAFIA

Tria l'opció que et parega correcta:LITERATURA

En poesia la rima consonant és la que coincideixen només les vocals a partir de l'última vocal tònica.LITERATURA

______________ consisteix en la repetició d'un nombre determinat de síl·labes en cada vers.Prova del centre