LA CÈL·LULA

Assenyala les respostes correctes del tema que hem vist a classe.

Les parts de la cèl·lula són:LA CÈL·LULA

Les cèl·lules eucariotes són les cèl·lules que ...LA CÈL·LULA

Què conté el nucli?LA CÈL·LULA

Com s'anomenen les cèl·lules que no tenen nucli?LA CÈL·LULA

Com s'anomena al material gelatinós de la cèl·lula format per aigua i substàncies dissoltes?LA CÈL·LULA

La membrana cel·lular és un embolcall molt fi que envolta la cèl·lula, la protegeix i permet l'intercanvi amb l'exterior.LA CÈL·LULA

Què són els orgànuls?LA CÈL·LULA

El funcionament coordinat de tots els orgànuls permet la supervivència de la cel·lula.LA CÈL·LULA

La cèl·lula animal i la cèl·lula vegetal són...LA CÈL·LULA

Les cel·lules vegetals tenen...LA CÈL·LULA

Els cloroplasts són uns orgànuls de color verd que contenen clorofil·la.LA CÈL·LULA

La paret cel·lular o paret vegetal és una coberta rígida que envolta a la membrana per fora.LA CÈL·LULA

Els bacteris són els representats més comuns de les cel·lules eucariotes.LA CÈL·LULA

Les cèl·lules procariotes són organismes unicel·lulars i els seus representats més comuns són els bacteris.LA CÈL·LULA

Els bacteris tenen...LA CÈL·LULA

Què és la pared bacteriana?LA CÈL·LULA

On es troba el material genètic en la cèl·lula procariota?LA CÈL·LULA

Quin tipus de cèl·lula és eucariota i mai no té cloroplasts al citoplasma.LA CÈL·LULA

Quin tipus de cèl·lula té paret cel·lular i un gran vacúol?LA CÈL·LULA.

Quina cèl·lula no té nucli?ÉSSERS PLURICEL·LULARS

Assenyala les respostes correctes del tema que hem vist a classe.

La majoria dels éssers vius, ocells, humans, insectes, ... etc estan formats per milions de cèl·lules.ÉSSERS PLURICEL·LULARS

Així com les cèl·lules unicel·lulars poden viure de manera independent, les dels éssers pluricel·lulars també.ELS ÉSSERS PLURICEL·LULARS

La necessitat de què les cèl·lules dels éssers pluricel·lulars estiguen juntes i cooperen per a sobreviure porta a que s'organitzen en nivells.ELS ÉSSERS PLURICEL·LULARS

Quins són els nivells d'organització que té un ésser pluricel·lular?ELS ÉSSERS PLURICEL·LULARS

Què és un teixit?ELS ÉSSERS PLURICEL·LULARS

Quan parlem del teixit epitelial fem referència a ...ELS ÉSSERS PLURICEL·LULARS

Els teixits de reserva, els teixits de protecció, els teixits de suport, els teixits conductors, es troben en els...ELS ÉSSERS PLURICEL·LULARS

En els animals podem trobar el teixit epitelial, el teixit ossi, el teixit muscular, i el teixit nerviós.ELS ÉSSERS PLURICEL·LULARS

Què és un òrgan?ELS ÉSSERS PLURICEL·LULARS

Exemples d'òrgans en els animals:ELS ÉSSERS PLURICEL·LULARS

Els aparells estan formats per òrgans diferents que cooperen per realitzar una funció.ELS ÉSSERS PLURICEL·LULARS

El sistema muscular està format només per músculs i cadascun produeix un moviment diferent.ELS ÉSSERS PLURICEL·LULARS

Els sistemes estan formats per òrgans molt semblants que fan cadascun, dins del sistema, una acció diferent.ELS ÉSSERS PLURICEL·LULARS

Quina és la diferència entre un aparell i un sistema?ELS ÉSSERS PLURICEL·LULARS

El conjunt de tots els ossos serien?APARELLS I SISTEMES DE L'ÉSSER HUMÀ

Llig les següents qüestions del tema vist a classe i intenta respondre correctament.

Funcions de l'ésser humà.APARELLS I SISTEMES DE L'ÉSSER HUMÀ

Els aparells i sistemes del nostre organisme treballen conjuntament per a portar a terme tres funcions vitals.APARELLS I SISTEMES DE L'ÉSSER HUMÀ

Quins són els aparells que entren dins de la funció de nutrició?APARELLS I SISTEMES DE L'ÉSSER HUMÀ

Quin aparell s'encarrega de transportar els nutrients i l'oxigen per tot el cos a través dels vasos sanguinis i gràcies al cor.APARELLS I SISTEMES DE L'ÉSSER HUMÀ

Aparell que s'encarrega d'agafar aire i d'absorbir-ne l'oxigen, transportar-lo a a la sang i expulsar el diòxid de carboni.APARELLS I SISTEMES DE L'ÉSSER HUMÀ

Format per l'esquelet i la musculatura. Ossos, músculs i articulacions ens permeten fer moviments i desplaçar-nos.APARELLS I SISTEMES DE L'ÉSSER HUMÀ

Controla i coordina totes les accions que fem.APARELLS I SISTEMES DE L'ÉSSER HUMÀ

Elimina les substàncies de rebuig que el nostre organisme produeix amb órgans com els renyons.APARELLS I SISTEMES DE L'ÉSSER HUMÀ

Els éssers humans necessitem dels aparells reproductor masculí i femení per a reproduir-nos.APARELLS I SISTEMES DE L'ÉSSER HUMÀ

El tub digestiu i el fetge formen part de l'aparell ...CLASSIFICACIÓ DE LA MATÈRIA VIVA

Els virus són éssers vius?CLASSIFICACIÓ DE LA MATÈRIA VIVA

Els virus per a reproduir-se necessiten de les cèl·lules d'un ésser viu.CLASSIFICACIÓ DE LA MATÈRIA VIVA

Els virus poden provocar malalties en l'ésser humà como la grip, l'èbola, el refredat, la varicel·la, la sida.CLASSIFICACIÓ DE LA MATÈRIA VIVA

Els bacteris són...CLASSIFICACIÓ DE LA MATÈRIA VIVA

Què significa que un organisme és autòtrof?CLASSIFICACIÓ DE LA MATÈRIA VIVA

La majoria dels bacteris són heteròtrofos.CLASSIFICACIÓ DE LA MATÈRIA VIVA

Quina funció tenen els bacteris de l'intestí?CLASSIFICACIÓ DE LA MATÈRIA VIVA

Cocs (redons), bacils (allargats), vibrions (en forma de coma) i espirils (en forma de molla). Estem parlant de?CLASSIFICACIÓ DE LA MATÈRIA VIVA

Els protozous i les algues unicel·lulars són organismes eucariotes. Quins dels dos organismes són autòtrofs?CLASSIFICACIÓ DE LA MATÈRIA VIVA

Els protozous viuen a l'aigua o a l'interior d'algun ésser viu pluricel·lular.CLASSIFICACIÓ DE LA MATÈRIA VIVA

Quins organismes unicel·lulars formen part d'una comunitat anomenada fitoplàncton?CLASSIFICACIÓ DE LA MATÈRIA VIVA

Els fongs són organismes eucariotes...CLASSIFICACIÓ DE LA MATÈRIA VIVA

Els fongs són importants perquè descomponen la matèria vegetal i morta i alliberen els components per a ser reutilitzats pels vegetals.CLASSIFICACIÓ DE LA MATÈRIA VIVA

Què són les hifes?Prova del centre