LÈXIC

Contesta les següents qüestions vistes a classe. VÉS AMB COMPTE PERQUÈ 2 RESPOSTES ERRÒNIES DESCOMPTA 1 ENCERTADA.

sordmutLÈXIC

escurabutxaquesLÈXIC

Hi ha paraules compostes que s'escriuen amb guionet i altres sense.GRAMÀTICA

gaudir és un verb de la ...GRAMÀTICA

Identifica el gerundi:GRAMÀTICA

Assenyala l'oració correcta:GRAMÀTICA

Assenyala l'oració correcta:ORTOGRAFIA

Assenyala l'oració correcta:ORTOGRAFIA

Assenyala l'oració correcta:Prova del centre