L'APARELL DIGESTIU

Com s'anomena el conjunt d'òrgans que digereixen els aliments, absorbeixen els nutrients i expulsen les restes no digerides?L'APARELL DIGESTIU

L'aparell digestiu està format pel ____________ i les seues glàndules.L'APARELL DIGESTIU

La digestió és el procés de transformació dels aliments, que estan formats per substàncies químiques de molta grandària, en d'altres més senzilles i més xicotetes anomenades nutrients.L'APARELL DIGESTIU

Diferents tipus de nutrients que contenen els aliments:L'APARELL DIGESTIU

La digestió és un procés lent que dura ....L'APARELL DIGESTIU

Tub llarg que recorre gran part del cos humà.L'APARELL DIGESTIU

Parlant de les parts del tub digestiu, tria l'opció correcta:L'APARELL DIGESTIU

Quines són les funcions principals de l'aparell digestiu?L'APARELL DIGESTIU

Quina és la funció de les glàndules digestives en el procés de la digestió?L'APARELL DIGESTIU

Hi ha dos tipus de glàndules digestives: Les glàndules que es troben en gran nombre a les parets de _________ i de __________. Les glàndules ________________ fora del tub digestiu.L'APARELL DIGESTIU

On es produeix la bilis?L'APARELL DIGESTIU

On s'elebora el suc pancreàtic?L'APARELL DIGESTIU.

Una glàndula fabrica substàncies que el cos necessita i les aboca a l'exterior, a l'interior del tub digestiu o directament a la sang.L'APARELL DIGESTIU

Quina funció fa la llengua en la digestió?L'APARELL CIRCULATORI

D'on procedeix la saliva?L'APARELL DIGESTIU

Quina funció té la saliva en el procés de la digestió?L'APARELL DIGESTIU

Massa pastosa a la boca en la que s'ha convertit l'aliment.L'APARELL DIGESTIU

Una vegada que el aliment es converti en bol alimentari, la llengua l'empeny cap a ________________.L'APARELL DIGESTIU

La boca és una cavitat que es pot obrir i tancar gràcies a l'articulació de les _____________.L'APARELL DIGESTIU

A la boca hi ha...L'APARELL DIGESTIU

El pas de l'aliment per la faringe rep el nom de _____________.L'APARELL DIGESTIU

De la faringe cap a l'___________, un tub muscular que desemboca a l'estòmac, que és on comença la digestió de les proteïnes.L'APARELL DIGESTIU

Bossa muscular amb forma de J i a les seues parets hi ha les glàndules digestives que fabriguen el suc gàstric.L'APARELL DIGESTIU.

El suc gàstric és fabricat per les gàndules digestives, és molt àcid i dissol els aliments.L'APARELL DIGESTIU

Què és el quim?L'APARELL DIGESTIU

On es frabrica el suc intestinal?L'APARELL DIGESTIU

A l'intestí prim es secreten també els sucs digestius fabricats pel _________ i pel __________.L'APARELL CIRCULATORI

El quil és el quim que arriba a l'______________ i es barreja amb els sucs digestius.L'APARELL DIGESTIU

L'absorció intestinal és quan els nutrients que conté el quil travessen la membrana de les cèl·lules del teixit epitelial de l'intestí i passen a la sang.L'APARELL DIGESTIU

Les substàncies no absorbides a l'intestí prim es dirigixen ca a ______________.L'APARELL DIGESTIU

ES dóna a l'intestí gros un procés d'absorció?L'APARELL DIGESTIU

La defecació és el procés en què la femta és evacuada a l'exterior per l'anus.L'APARELL DIGESTIU

Quins sucs digestius intervenen en la digestió que produeix a l'intestí?Prova del centre