LÈXIC

IDENTIFICA LA FORMA CORRECTA DE:

bultoLÈXIC

agobiarLÈXIC

rellenoLÈXIC

fletxasoLÈXIC

natillesLÈXIC

menos malLÈXIC

bandejaLÈXIC

buloLÈXIC

menos malLÈXIC

gafeLÈXIC

Ajut o beneficència que es dóna sense esperar res a canvi, com poden ser diners, menjar o roba, especialment als pobres i tradicionalment per motius religiosos i morals.LÈXIC

barreja d'ingredients amb els quals s'omple atapeïdament un aliment (una verdura, un peix, una au...) i que a la gastronomia es considera més ric que el mateix ingredient.LÈXIC

Són un regne d'organismes de cèl·lules eucariotes, de digestió externa i que inclou tant organismes unicel·lulars, com els llevats i les floridures, com pluricel·lulars, els quals produeixen un cos fructífer que coneixem com bolet.LÈXIC

És una planta herbàcia anual de 20 a 40 cm d'alçada. L'arrel és axonomorfa, té una tija cilíndrica, erecta i ramificada amb una forta olor aromàtica. Les fulles sèssils es troben alternades són d'un color verd intens.LÈXIC

És un membre de la corporació municipal, elegit pel conjunt de la població d'un terme. Els regidors del municipi i dirigeixen o controlen l'activitat de l'ajuntament i prenen les decisions relatives a la governació del municipi.LÈXIC

Conjunt dels programes informàtics gratuïts, procediments i documentació que fan alguna tasca en un ordinador. Comprèn el conjunt sistemàtic dels programes d'explotació i dels programes informàtics que serveixen per a aplicacions determinades.Prova del centre