LÈXIC

La derivació és un procediment mijantçant el qual creem paraules noves a partir de la unió de paraules que ja existeixen.LÈXIC

Els afixos poden anar davant de la paraula, darrere o al mig.LÈXIC

Els afixos que van davant de la paraula s'anomenen ___________.LÈXIC

Els afixos que van darrere de la paraula s'anomenen ___________.LÈXIC

Els afixos que van al mig de la paraula s'anomenen ___________.LÈXIC

Tria l'opció correcta:LÈXIC

De quina classe es la paraula composta?

malbaratarLÈXIC

busca-raonsLÈXIC

ós formiguerLÈXIC

Assenyala la paraula composta:LÈXIC

Assenyala la paraula composta:LÈXIC

Assenyala la paraula composta:LÈXIC

Assenyala la paraula derivada:LÈXIC

Assenyala la paraula derivada:LÈXIC

Assenyala la paraula derivada:GRAMÀTICA

El subjecte que no apareix en l'oració rep el nom de ________________.GRAMÀTICA

Indica què és la part subratllada de l'oració.

Les cases grans tenen goteres.GRAMÀTICA

Estan molt malament, les teues amigues!GRAMÀTICA

Firmaré el document.GRAMÀTICA

Joan i Francesc, els mecànics, son germans.GRAMÀTICA

El subjecte sol ser un _____________________.GRAMÀTICA

Els verbs ser i estar són copulatius i es limiten a unir el subjecte amb el predicat que sempre n'indicarà les accions del verb.GRAMÀTICA

Els complement dels verbs copulatius s'anomenen atributs.GRAMÀTICA

Els verbs predicatius tenen significat i fan referència a una acció o a un procés.GRAMÀTICA

Identifica l'oració amb predicat nominal:GRAMÀTICA

Identifica l'oració amb predicat nominal:GRAMÀTICA

Identifica l'oració amb predicat nominal:ORTOGRAFIA

Quan pronunciem una _________ l'aire ix lliurement de la boca, mentre que quan pronunciem una ________________ formem una barrera que dificulta o impedeix l'eixida de l'aire.GRAMÀTICA

En valencià tenim _________ vocals però _______ lletres.ORTOGRAFIA

Les vocals a, e, o que es troben en síl·laba tònica poden ser obertes o tancades.ORTOGRAFIA

Indica la síl·laba tònica:

PANTALLAORTOGRAFIA

Indica la síl·laba tònica:

SABATILLAORTOGRAFIA

FINESTRALITERATURA

Tria la resposta correcta:LITERATURA

La narrativa s'escriu en prosa, encara que també existeixen narracions en vers.Prova del centre