GRAMÀTICA

ENLLAÇA:

Vés amb compte perquè una vegada marques no pots tornar enrere.GRAMÀTICA

ENLLAÇA:

Vés amb compte perquè una vegada marques no pots tornar enrere.GRAMÀTICA

ENLLAÇA

Assenyala les opcions correctes.GRAMÀTICA

ENLLAÇA

Assenyala les opcions correctes.GRAMÀTICA

ENLLAÇA

Assenyala les opcions correctes.GRAMÀTICA

ENLLAÇA

Assenyala les opcions correctes.GRAMÀTICA

TRIA la resposta correcta.

jo prenc, tu prens, ell pren, ...GRAMÀTICA

TRIA la resposta correcta.

jo apareixia, tu apareixies, ell apareixia, ...GRAMÀTICA

TRIA la resposta correcta.

........, tu mous, ell mou, nosaltres movem, vosaltres moveu ...GRAMÀTICA

TRIA la resposta correcta.

............, tu prengues, ell prenga, nosaltres prenguem, vosaltres prengueu i ells prenguen.GRAMÀTICA

INDICA la persona el nombre i el temps del verb de l'oració.

Vicent solia anar al trinquet a jugar a la pilota valenciana.ORTOGRAFIA

TRIA:

Vés amb compte i tria l'opció correcta:ORTOGRAFIA

Tria:LÈXIC

BARBARISMES: Fixa't i tria l'opció correcta.

Un ............ és un recipient destinat a recollir la cendra dels cigarrets així com a extingir i recollir els filtres de tabac.LITERATURA

ASSENYALA

Una de les diferències més cridaneres entre la Renaixença a Catalunya i a València fou que el renacentistes valencians representaven _____________________ arrelada als nuclis urbans; mentre que la burguesia catalana, bàsicament de tipus ______________, es comprometé molt més en determinades reivindicacions.Prova del centre