LÈXIC

La derivació consiteix en unir dos paraules en una paraula per a formar mots nous amb significat propi.LÈXIC

Què tipus d'afix és l'element subratllat?

forn+erLÈXIC

Tria l'opció correcta:LÈXIC

Tria l'opció correcta:LÈXIC

Tria l'opció correcta:GRAMÀTICA

Tria l'opció correcta:GRAMÀTICA

Tria l'opció correcta:ORTOGRAFIA

Tria l'opció correcta pel que fa a la separació de síl·labes:ORTOGRAFIA

reüllORTOGRAFIA

beureORTOGRAFIA

calaixORTOGRAFIA

La vocal és...ORTOGRAFIA

bolquersORTOGRAFIA

qüestióLITERATURA

Un microrelat respecte al conte, té una narració que ocupa la cara d'un full a doble espai i el llenguatge és ultraconcentrat encara que l'acció no és molt ràpida.Prova del centre