LÈXIC

Contesta les següents qüestions vistes a classe. VÉS AMB COMPTE PERQUÈ 2 RESPOSTES ERRÒNIES DESCOMPTA 1 ENCERTADA.

_____________ quan dues paraules volen dir el mateix.LÈXIC

Tria el sinònim de: DISGUSTAT.LÈXIC

Tria el sinònim de: CELEBRACIÓLÈXIC

Tria l'antònim de: DESAGRADABLE.LÈXIC

Pere ha _____________ les sabates damunt la taula del menjador.TIPOLOGIA TEXTUAL

El text descriptiu explica com és algú o alguna cosa, i les descripcions poden ser generals o detallades.GRAMÀTICA

DORMIR és de la ...ORTOGRAFIA

Tria l'oració que siga correcta:Prova del centre