LÈXIC

Tria l'opció correcta.

Hem ____________ al tren de la bruixa i no ens ha agradat.LÈXIC

Tria l'opció correcta

Enseguida que hem obert la porta ______________ la caixa.LÈXIC

Tria la resposta correcta.

En sentit figurat, home de poca formalitat.TIPOLOGIA TEXTUAL

En ________________ el text explicatiu sol ser un redolí escrit a la part inferior o superior de la vinyeta.TIPOLOGIA TEXTUAL

Tria l'opció correcta.

____________________ és l'assumpte centrar al voltant del qual gira el relat.GRAMÀTICA

Totes les paraules no tenen la mateixa forma, ni la mateixa funció, ni fan referència a significats iguals o semblants.GRAMÀTICA

En llengua tenim categories gramaticals que són:GRAMÀTICA

Ella és molt bona estudiant i millor persona.LÈXIC

Tria la resposta correcta:

Colp pegat amb la mà oberta al cap.LÈXIC

Tria la resposta correcta.

Alliberar (a algú) d'una part del seu sofriment físic o moral.GRAMÀTICA

Tra la resposta correcta.

Vingueren abans.GRAMÀTICA

Identifica l'element destacat i digues a quina categoria pertany.

Lluís puja al cotxe i immediatament posa la clau al contacte.GRAMÀTICA

Identifica l'element destacat segons la seua categoria gramatical.

La nostra casa és perfecta per a viure.GRAMÀTICA

Identifica l'element destacat:

M'agrada més la nostra.GRAMÀTICA

Tria l'opció correcta:Prova del centre