LÈXIC

VÉS AMB COMPTE PERQUÈ 2 RESPOSTES ERRÒNIES DESCOMPTA 1 ENCERTADA.Assenyala de quina manera s'ha fet el següent mot compost.

aiguaneuLÈXIC

Assenyala de quina manera s'ha fet el següent mot compost.

agredolçGRÀMATICA

Tria l'opció correcta.

He ditGRAMÀTICA

Tria l'opció correcta.

creuORTOGRAFIA

Tria l'opció correcta.ORTOGRAFIA

Tria l'opció correcta.ORTOGRAFIA

Tria l'opció correcta.SOCIOLINGÜÍSTICA

Una de les causes de la variació lingüística pot ser la que està relacionada amb la procedència geogràfica dels parlants.SOCIOLINGÜÍSTICA

El dialecte meridional es caracteritza per pronunciar certes vocals finals com a o/e obertes quan alguna d'aquestes vocals apareix també en la síl·laba anterior.Prova del centre