GRAMÀTICA

Lluís connecta l'ordinador cada vegada que entra al despatx.GRAMÀTICA

He buidat el calaix de l'entrada.GRAMÀTICA

Estàs contenta?GRAMÀTICA

Hui Jordi jugarà el partit amb els companys.LÈXIC

Identifica el significat d'aquestes unitats fraseològiques:

Afinar els instruments.ORTOGRAFIA

Tria l'opció correcta:ORTOGRAFIA

Tria l'opció correcta:LITERATURALITERATURA

Arbre de sciència és una obra de Ramon Llull que pertany a la temàtica...LITERATURA

El llibre de les meravelles és una obra de Ramon Llull que pertany a la temàtica...LITERATURA

El Llibre de Contemplació en Déu és una obra de Ramon Llull que pertany a la temàtica...LITERATURA

Assenyala la resposta correcta:LITERATURA

Assenyala la resposta correcta.Prova del centre