ORTOGRAFIA

Tria l'opció correcta.

Apèndix filiforme de matèria còrnia que cobrix la pell dels mamífers.ORTOGRAFIA

Tria l'opció correcta.

Contracció per+el.ORTOGRAFIA

Tria l'opció correcta.

Corder, ovella.ORTOGRAFIA

Tria l'opció correcta.

Adverbi de manera, propietat o riquesa.ORTOGRAFIA

Tria l'opció correcta.

Primera persona del singular del present d'indicatiu del ver saber.ORTOGRAFIA

Tria l'opció correcta.

Tercera persona del singular del present d'indicatiu del verb ser.ORTOGRAFIA

Tria l'opció correcta.

Nota musical.ORTOGRAFIA

Tria l'opció correcta.

Part dels cos humà unida a l'extremitat de l'avantbraç, que comprén des de la monyica fins a la punta dels dits.ORTOGRAFIA

Tria l'opció correcta.

Pronom reflexiu.ORTOGRAFIA

Tria l'opció correcta.

En les religions monoteistes, ésser suprem i sobrehumà considerat com a creador de l'univers i digne de rebre culte.ORTOGRAFIA

Tria l'opció correcta.

Expressa afirmació, especialment en resposta a una pregunta.ORTOGRAFIA

Tria l'opció correcta.

Superfície del terreny o d'altra cosa sobre la qual es camina.ORTOGRAFIA

Tria l'opció correcta.

Possessiu, el meu.ORTOGRAFIA

Tria l'opció correcta.

Una de les dotze parts en què es dividix l'any, que consta de 30 dies,o de 31, llevat del febrer, que en té 28 o 29, segons siga un any normal o de traspàs.ORTOGRAFIA

Tria l'opció correcta.

Planeta que habitem.ORTOGRAFIA

Tria l'opció correcta.

Interrogatiu i relatiu tònic.ORTOGRAFIA

Tria l'opció correcta.

Ser freqüent. 3a persona del singular del present d'indicatiu del verb soldre o soler.ORTOGRAFIA

Tria l'opció correcta.

Possessiu, el seu.ORTOGRAFIA

Tria l'opció correcta.

3a persona del present d'indicatiu del verb tindre o tenir.ORTOGRAFIA

Tria l'opció correcta.

3a persona del plurar del present d'indicatiu del verb ser.ORTOGRAFIA

Tria l'opció correcta.

Nom de la lletra T.ORTOGRAFIA

Tria l'opció correcta.

Forma de tractament.ORTOGRAFIA

Tria l'opció correcta.

Arbust originari de l'Extrem Orient (Thea sinensis), que arriba a créixer fins a quatre metres d'alçària, de fulles coriàcies, lanceolades i dentades, flors blanques o rosades i fruits en càpsula, utilitzat per a preparar la infusió del mateix nom.ORTOGRAFIA

Tria l'opció correcta.

Pronom feble. Forma que pot adoptar l'acusatiu o el datiu del pronom de segona persona del plural davant d'un verb, darrere d'un verb acabat en vocal o bé davant d'un altre pronom feble.ORTOGRAFIA

Tria l'opció correcta.

Has de donar __________ a tot el material que tens a l'escriptori.Prova del centre