GRAMÀTICA

Substitueix l'element subratllat pel pronom feble corresponent.

Recorda que al final de la prova de dos errades en llevem una encertada.

En Lluís busca esclatasangs.GRAMÀTICA

Els llauradors collien les faves.GRAMÀTICA

Han trobat aquells documents.GRAMÀTICA

Volíem dos entrepans.GRAMÀTICA

Hem visitat aquell port.GRAMÀTICA

He vist un eclipsi.GRAMÀTICA

Vull pastissos de xocolata.GRAMÀTICA

Agafa la teua camisa.GRAMÀTICA

La teua germana ha portat les llibretesGRAMÀTICA

Vam trobar els papers.GRAMÀTICA

He vist la pel·lícula.GRAMÀTICA

Vam comentar el resultat.GRAMÀTICA

Amaga el full.GRAMÀTICA

Ha dit que preferix no anar.GRAMÀTICA

Has de tindre força de voluntat .GRAMÀTICA

Entens això?GRAMÀTICA

He comprat una guitarra.GRAMÀTICA

Encara no sabem que volia dir-nos.GRAMÀTICA

Qui va trencar el got?GRAMÀTICA

Demana les ulleres.Prova del centre