GRAMÀTICA

Substitueix l'element subratllat pel pronom feble corresponent.

Recorda que al final de la prova de dos errades en llevem una encertada.

En Lluís busca un regal per al seu germà.GRAMÀTICA

Vaig portar les ulleres a la Joana.GRAMÀTICA

Vam ensenyar la lliçó als meus alumnes.GRAMÀTICA

He ajudat a fer els deures a les teues filles.GRAMÀTICA

Escriu una carta a l'Andrea.GRAMÀTICA

Vaig preparar els exàmens per als alumnes.GRAMÀTICA

El pare regala un disc a la seua filla.GRAMÀTICA

Ha comprat un regal a Mireia.GRAMÀTICA

Ha regalat els llibres a les seues cosines.Prova del centre