LITERATURA

La situació social i política a l'Europa del començament del segle XX, amb esdeveniments tan importants com la Revolució Rusa (1917) o la Primera Guerra Mundial (1914-1918), va conduir a una gran crisi de valors que obrí pas a postures ideològiques extremes, des de l'anarquisme fins al feixisme.LITERATURA

La situació social i política a l'Europa no va ser cap factor d'influència per al moviment conegut com avantguarda.LITERATURA

Tria la resposta correcta:LITERATURA

Tria la resposta correcta:LITERATURA

Tria la resposta correcta:LITERATURA

Tria la resposta correcta:LITERATURA

Les noves formes d'expressió intentaven provocar rebuig, sorpresa o desconcert en la mentalitat burguesa.LITERATURA

Els moviments d'avantguarda eren:LITERATURA

Tria la resposta correcta:LITERATURA

Mentre les avantguardes s'estenien per tot Europa, la cultura caltalana estava dominada pel noucentisme, que reivindica la raó, la recuperació de la llengua i de la cultura.LITERATURA

Hi ha dos etapes pel que fa a la introducció, les actituds i les propostes avantguardistes i Joan Salvat-Papasseit correspon a la segona, caracteritzada per la influència del surrealisme.LITERATURA

Joan Salvat-Papasseit era un poeta de formació autodidacta, simpatitzant dels corrents anarquistes de l'època i un dels màxims representats del futurisme en les nostres terres.LITERATURA

<> és un cal·ligrama de Joan Salvat-Papasseit on mostra les tècniques avantguardistes.LITERATURA

Altres poemes de Salvat-Papaseit són: -<>, que mostra la fascinació dels invents i màquines i el futur. - <>, que combina avantguarda i tradició. -<> als llavis, llibre de gran lirisme i vitalisme.LITERATURA

La generació de 1930 la formen un grup d'escriptors valencians que es reuneixen al voltant de la revista Taula de Lletres Valencianes (1927-1930), que serveix de plataforma per a la normalització lingüística.LITERATURA

Carles salvador (1893-1955) mestre, gramàtic, poeta i assagista fou autor de:LITERATURA

<> obra de Carles Salvador correspon a la segona etapa...LITERATURA

Filippo Tommaso Marinetti, autor italià que exalta els avenços tecnològics i l'enfrontament bèlic, correspon al corrent...LITERATURA

Pablo Picasso, és el màxim exponen d'un corrent que va introduir els jocs tipogràfics i el cal·ligrama. Aquest corrent és ...LITERATURA

Tristan Tzara, és un autor que proposa una poesia on predomina l'instint sobre la racionalitat. Proclama la llibertat artística (escultura, pintura, collages, poemes fonètics, visuals, etc). Pertany al corrent...Prova del centre