COMPRENSIÓ ORAL

A continuació escoltaràs un fragment del programa La llanterna màgica sobre històries de l'aviació. Llig els enunciats i completa'ls amb una de les opcions indicades, d'acord amb el contingut de l'enregistrament.

Han convidat la col·laboradora al programa perquè explique...

COMPRENSIÓ ORAL

A continuació escoltaràs un fragment del programa La llanterna màgica sobre històries de l'aviació. Llig els enunciats i completa'ls amb una de les opcions indicades, d'acord amb el contingut de l'enregistrament.

Gràcies als primers vols en globus, va ser possible...

COMPRENSIÓ ORAL

A continuació escoltaràs un fragment del programa La llanterna màgica sobre històries de l'aviació. Llig els enunciats i completa'ls amb una de les opcions indicades, d'acord amb el contingut de l'enregistrament.

Després de la primera fase d'enlairaments heroics,...

COMPRENSIÓ ORAL

A continuació escoltaràs un fragment del programa La llanterna màgica sobre històries de l'aviació. Llig els enunciats i completa'ls amb una de les opcions indicades, d'acord amb el contingut de l'enregistrament.

Vincenzo Lunardi va morir...

COMPRENSIÓ ORAL

A continuació escoltaràs un fragment del programa La llanterna màgica sobre històries de l'aviació. Llig els enunciats i completa'ls amb una de les opcions indicades, d'acord amb el contingut de l'enregistrament.

Sophie Blanchard es va dedicar a...

COMPRENSIÓ ORAL

Llig els enunciats de la graella i relaciona'ls amb els factors clau que, segons l'expert, cal conéixer per a entendre l'evolució de l'economia mundial, que escoltaràs en les audicions. Tin en compte que hi ha dos enunciats que no corresponen a cap consell.

ESCOLTA L'AUDIO

COMPRENSIÓ ORAL

Llig els enunciats de la graella i relaciona'ls amb els factors clau que, segons l'expert, cal conéixer per a entendre l'evolució de l'economia mundial, que escoltaràs en les audicions. Tin en compte que hi ha dos enunciats que no corresponen a cap consell.

ESCOLTA L'AUDIO

COMPRENSIÓ ORAL

Llig els enunciats de la graella i relaciona'ls amb els factors clau que, segons l'expert, cal conéixer per a entendre l'evolució de l'economia mundial, que escoltaràs en les audicions. Tin en compte que hi ha dos enunciats que no corresponen a cap consell.

ESCOLTA L'AUDIO

COMPRENSIÓ ORAL

Llig els enunciats de la graella i relaciona'ls amb els factors clau que, segons l'expert, cal conéixer per a entendre l'evolució de l'economia mundial, que escoltaràs en les audicions. Tin en compte que hi ha dos enunciats que no corresponen a cap consell.

ESCOLTA L'AUDIO

COMPRENSIÓ ORAL

Llig els enunciats de la graella i relaciona'ls amb els factors clau que, segons l'expert, cal conéixer per a entendre l'evolució de l'economia mundial, que escoltaràs en les audicions. Tin en compte que hi ha dos enunciats que no corresponen a cap consell.

ESCOLTA L'AUDIO

COMPRENSIÓ ESCRITA

Llig atentament el text següent i completa'l amb les propostes. Tin en compte que hi ha propostes que no has d'utilitzar.

Completa el text que teniu a continuació amb l'alternativa més precisa. Només hi ha una opció correcta per a cada buit.

COMPRENSIÓ ESCRITA

Llig atentament el text següent i completa'l amb les propostes. Tin en compte que hi ha propostes que no has d'utilitzar.

Completa el text que teniu a continuació amb l'alternativa més precisa. Només hi ha una opció correcta per a cada buit.

COMPRENSIÓ ESCRITA

Llig atentament el text següent i completa'l amb les propostes. Tin en compte que hi ha propostes que no has d'utilitzar.

Completa el text que teniu a continuació amb l'alternativa més precisa. Només hi ha una opció correcta per a cada buit.

COMPRENSIÓ ESCRITA

Llig atentament el text següent i completa'l amb les propostes. Tin en compte que hi ha propostes que no has d'utilitzar.

Completa el text que teniu a continuació amb l'alternativa més precisa. Només hi ha una opció correcta per a cada buit.

COMPRENSIÓ ESCRITA

Llig atentament el text següent i completa'l amb les propostes. Tin en compte que hi ha propostes que no has d'utilitzar.

Completa el text que teniu a continuació amb l'alternativa més precisa. Només hi ha una opció correcta per a cada buit.

COMPRENSIÓ ESCRITA

Llig atentament el text següent i completa'l amb les propostes. Tin en compte que hi ha propostes que no has d'utilitzar.

Completa el text que teniu a continuació amb l'alternativa més precisa. Només hi ha una opció correcta per a cada buit.

COMPRENSIÓ ESCRITA

Llig atentament el text següent i completa'l amb les propostes. Tin en compte que hi ha propostes que no has d'utilitzar.

Completa el text que teniu a continuació amb l'alternativa més precisa. Només hi ha una opció correcta per a cada buit.

COMPRENSIÓ ESCRITA

Llig atentament el text següent i completa'l amb les propostes. Tin en compte que hi ha propostes que no has d'utilitzar.

Completa el text que teniu a continuació amb l'alternativa més precisa. Només hi ha una opció correcta per a cada buit.

COMPRENSIÓ ESCRITA

Llig atentament el text següent i completa'l amb les propostes. Tin en compte que hi ha propostes que no has d'utilitzar.

Completa el text que teniu a continuació amb l'alternativa més precisa. Només hi ha una opció correcta per a cada buit.

COMPRENSIÓ ESCRITA

Llig atentament el text següent i completa'l amb les propostes. Tin en compte que hi ha propostes que no has d'utilitzar.

Completa el text que teniu a continuació amb l'alternativa més precisa. Només hi ha una opció correcta per a cada buit.

COMPRENSIÓ ESCRITA

Llig atentament el text següent i completa'l amb les propostes. Tin en compte que hi ha propostes que no has d'utilitzar.

Completa el text que teniu a continuació amb l'alternativa més precisa. Només hi ha una opció correcta per a cada buit.

COMPRENSIÓ ESCRITA

Llig atentament el text següent i completa'l amb les propostes. Tin en compte que hi ha propostes que no has d'utilitzar.

Completa el text que teniu a continuació amb l'alternativa més precisa. Només hi ha una opció correcta per a cada buit.

COMPRENSIÓ ESCRITA

A continuació es detallen diferents alternatives de viatjar pel món d'una manera més econòmica. Relaciona les descripcions amb les maneres de viatjar que hi ha a continuació. Hi ha tres maneres de viatjar que no corresponen a cap descripció.

Relaciona el text que teniu a continuació amb les afirmacions que hi ha a continuació.

COMPRENSIÓ ESCRITA

A continuació es detallen diferents alternatives de viatjar pel món d'una manera més econòmica. Relaciona les descripcions amb les maneres de viatjar que hi ha a continuació. Hi ha tres maneres de viatjar que no corresponen a cap descripció.

Relaciona el text que teniu a continuació amb les afirmacions que hi ha a continuació.

COMPRENSIÓ ESCRITA

A continuació es detallen diferents alternatives de viatjar pel món d'una manera més econòmica. Relaciona les descripcions amb les maneres de viatjar que hi ha a continuació. Hi ha tres maneres de viatjar que no corresponen a cap descripció.

Relaciona el text que teniu a continuació amb les afirmacions que hi ha a continuació.

COMPRENSIÓ ESCRITA

A continuació es detallen diferents alternatives de viatjar pel món d'una manera més econòmica. Relaciona les descripcions amb les maneres de viatjar que hi ha a continuació. Hi ha tres maneres de viatjar que no corresponen a cap descripció.

Relaciona el text que teniu a continuació amb les afirmacions que hi ha a continuació.

COMPRENSIÓ ESCRITA

A continuació es detallen diferents alternatives de viatjar pel món d'una manera més econòmica. Relaciona les descripcions amb les maneres de viatjar que hi ha a continuació. Hi ha tres maneres de viatjar que no corresponen a cap descripció.

Relaciona el text que teniu a continuació amb les afirmacions que hi ha a continuació.

COMPRENSIÓ ESCRITA

A continuació es detallen diferents alternatives de viatjar pel món d'una manera més econòmica. Relaciona les descripcions amb les maneres de viatjar que hi ha a continuació. Hi ha tres maneres de viatjar que no corresponen a cap descripció.

Relaciona el text que teniu a continuació amb les afirmacions que hi ha a continuació.

COMPRENSIÓ ESCRITA

A continuació es detallen diferents alternatives de viatjar pel món d'una manera més econòmica. Relaciona les descripcions amb les maneres de viatjar que hi ha a continuació. Hi ha tres maneres de viatjar que no corresponen a cap descripció.

Relaciona el text que teniu a continuació amb les afirmacions que hi ha a continuació.

ESTRUCTURES LINGÜÍSTIQUES

En el següent text s’han eliminat algunes paraules. Per a cada espai en blanc tens tres opcions de resposta. Només una és correcta. Marca-la en la plantilla de respostes.

Tria l'opció correcta

ESTRUCTURES LINGÜÍSTIQUES

En el següent text s’han eliminat algunes paraules. Per a cada espai en blanc tens tres opcions de resposta. Només una és correcta. Marca-la en la plantilla de respostes.

Tria l'opció correcta

ESTRUCTURES LINGÜÍSTIQUES

En el següent text s’han eliminat algunes paraules. Per a cada espai en blanc tens tres opcions de resposta. Només una és correcta. Marca-la en la plantilla de respostes.

Tria l'opció correcta

ESTRUCTURES LINGÜÍSTIQUES

En el següent text s’han eliminat algunes paraules. Per a cada espai en blanc tens tres opcions de resposta. Només una és correcta. Marca-la en la plantilla de respostes.

Tria l'opció correcta

ESTRUCTURES LINGÜÍSTIQUES

En el següent text s’han eliminat algunes paraules. Per a cada espai en blanc tens tres opcions de resposta. Només una és correcta. Marca-la en la plantilla de respostes.

Tria l'opció correcta

ESTRUCTURES LINGÜÍSTIQUES

En el següent text s’han eliminat algunes paraules. Per a cada espai en blanc tens tres opcions de resposta. Només una és correcta. Marca-la en la plantilla de respostes.

Tria l'opció correcta

ESTRUCTURES LINGÜÍSTIQUES

En el següent text s’han eliminat algunes paraules. Per a cada espai en blanc tens tres opcions de resposta. Només una és correcta. Marca-la en la plantilla de respostes.

Tria l'opció correcta

ESTRUCTURES LINGÜÍSTIQUES

En el següent text s’han eliminat algunes paraules. Per a cada espai en blanc tens tres opcions de resposta. Només una és correcta. Marca-la en la plantilla de respostes.

Tria l'opció correcta

ESTRUCTURES LINGÜÍSTIQUES

En el següent text s’han eliminat algunes paraules. Per a cada espai en blanc tens tres opcions de resposta. Només una és correcta. Marca-la en la plantilla de respostes.

Tria l'opció correcta

ESTRUCTURES LINGÜÍSTIQUES

En el següent text s’han eliminat algunes paraules. Per a cada espai en blanc tens tres opcions de resposta. Només una és correcta. Marca-la en la plantilla de respostes.

Tria l'opció correcta

ESTRUCTURES LINGÜÍSTIQUES

Completa el text que tens a continuació amb l'opció correcta. Fixa't en l'exemple (número 0).

Tria l'opció correcta

ESTRUCTURES LINGÜÍSTIQUES

Completa el text que tens a continuació amb l'opció correcta. Fixa't en l'exemple (número 0).

Tria l'opció correcta

ESTRUCTURES LINGÜÍSTIQUES

Completa el text que tens a continuació amb l'opció correcta. Fixa't en l'exemple (número 0).

Tria l'opció correcta

ESTRUCTURES LINGÜÍSTIQUES

Completa el text que tens a continuació amb l'opció correcta. Fixa't en l'exemple (número 0).

Tria l'opció correcta

ESTRUCTURES LINGÜÍSTIQUES

Completa el text que tens a continuació amb l'opció correcta. Fixa't en l'exemple (número 0).

Tria l'opció correcta

ESTRUCTURES LINGÜÍSTIQUES

Completa el text que tens a continuació amb l'opció correcta. Fixa't en l'exemple (número 0).

Tria l'opció correcta

ESTRUCTURES LINGÜÍSTIQUES

Completa el text que tens a continuació amb l'opció correcta. Fixa't en l'exemple (número 0).

Tria l'opció correcta

ESTRUCTURES LINGÜÍSTIQUES

Completa el text que tens a continuació amb l'opció correcta. Fixa't en l'exemple (número 0).

Tria l'opció correcta

ESTRUCTURES LINGÜÍSTIQUES

Completa el text que tens a continuació amb l'opció correcta. Fixa't en l'exemple (número 0).

Tria l'opció correcta

ESTRUCTURES LINGÜÍSTIQUES

Completa el text que tens a continuació amb l'opció correcta. Fixa't en l'exemple (número 0).

Tria l'opció correcta

Prova B2