COMPRENSIÓ LECTORA

El cultiu de la morera es va expandir perquè la gent havia començat a criar cucs de seda als cellers de les cases.COMPRENSIÓN LECTORA

La Il·lustració és el moviment en què es pot emmarcar el naixement tant de l’hort de tarongers com del de moreres.COMPRENSIÓN LECTORA

En el cultiu dels tarongers i les moreres hi ha un procés de substitució dels uns pels altres que va conformar el paisatge actual.COMPRENSIÓ LECTORA

Segons el text...COMPRENSIÓ LECTORA

Segons el text, l'hort valencià...COMPRENSIÓ LECTORA

Segons el text...COMPRENSIÓ LECTORA

Segons el text...COMPRENSIÓ LECTORA

Segons el text...COMPRENSIÓ LECTORA

Què significa l’expressió l’embranzida del taronger en l’oració: “A partir del 1850 van començar a confluir una sèrie de factors que possibilitaren l’embranzida del taronger.”?COMPRENSIÓ LECTORA

Quina d’aquestes conclusions resumeix de forma més completa el text?LÈXIC I SEMÀNTICA

A qui testament en vida faça, que li esclafen el cap amb una maça. (refrany)LÈXIC I SEMÀNTICA

Què significa l'expressió "fer peixet"?LÈXIC I SEMÀNTICA

El __________ general els va invitar als actes de la festa de l'ascens al __________ de la nova reina.LÈXIC I SEMÀNTICA

Què significa l'expressió "com un cabàs de gats"?LÈXIC I SEMÀNTICA

Què significa la paraula "viarany"?LÈXIC I SEMÀNTICA

En passar __________ vam continuar per una carretera amb moltes __________.LÈXIC I SEMÀNTICA

No li han donat permís per a construir-se la __________ perquè està prop de la __________.LÈXIC I SEMÀNTICA

La germana estava __________ al menjador i hagué de pujar __________.LÈXIC I SEMÀNTICA

Què significa l'expressió "d'arrapa i fuig"?LÈXIC I SEMÀNTICA

En començar a sonar l'alarma, la gent va començar a fugir __________.LÈXIC I SEMÀNTICA

Què significa l'expressió "fer el pes"?LÈXIC I SEMÀNTICA

Què significa el substantiu "gerd"?LÈXIC I SEMÀNTICA

Què significa "cabdal"?LÈXIC I SEMÀNTICA

L'han acusat __________ les normes de __________.LÈXIC I SEMÀNTICA

El __________ i el __________ són eines del fuster.MORFOLOGIA I SINTAXI.

__________ treballadors de la fàbrica volen participar en la vaga ara __________.MORFOLOGIA I SINTAXI.

Com __________ que anem arrere __________ d'anar avant?MORFOLOGIA I SINTAXI.

Cal tindre __________ compte que a partir de l'any que ve s'iniciarà una reforma del sistema sanitari __________ la universalització.MORFOLOGIA I SINTAXI.

Un públic __________ i agraït aplaudia la plasticitat de __________.MORFOGIA I SINTAXI.

El discurs que ha fet als __________ ha sigut fals i __________.MORFOLOGIA I SINTAXIS.

La infància és una etapa molt important: el xiquet comença a desenvolupar-se __________.MORFOLOGIA I SINTAXIS.

Ha __________ un dels millors resultats del concurs, per això encara __________ l'esperança de guanyar el primer premi.MORFOLOGIA I SINTAXI.

Ens han regalat uns quants discos a __________ dels socis del club de música.MORFOLOGIA I SINTAXI.

S'ha publicat una llei __________ les activitats d'espectacles públics, però __________ que encara no ha entrat en vigor.MORFOLOGIA I SINTAXI.

La casa __________ et vaig parlar ja no està en venda: __________ comprada hui, al propietari.MORFOLOGIA I SINTAXI.

Diumenge __________ migdia ens presentarà __________ seua parella.MORFOLOGIA I SINTAXI.

Si el director no és capaç d'exigir als seus empleats que arriben puntuals, jo __________ exigiré.MORFOLOGIA I SINTAXI.

Sempre __________ que __________ pressa per anar a casa.MORFOLOGIA I SINTAXI.

Aquesta empresa és __________ a la contractació de persones en risc d'exclusió i volem fer-vos-en __________.MORFOLOGIA I SINTAXI.

__________ la situació econòmica i de la mancança de locals es fa molt complicat __________ un negoci.MORFOLOGIA I SINTAXI

Aquest catàleg no té __________ d'utilitat.MORFOLOGIA I SINTAXI

La trobada internacional d'atletes __________ per problemes d'organització.MORFOLOGIA I SINTAXI

Vés __________ i no __________ més temps.MORFOLOGIA I SINTAXI

Per favor, __________ bé aquest reglament!MORFOLOGIA I SINTAXI

__________ li podeu donar fruita i verdura, __________ no represente més del deu per cent de la ració diària.MORFOLOGIA I SINTAXI

__________ molt presentar-se a la prova, però no __________ presentarà.MORFOLOGIA I SINTAXI

Els malalts necessiten ja els antibiòtics. Per favor, __________ prompte.MORFOLOGIA I SINTAXI

El president ha confessat que confia __________ molts anys en la presidència.MORFOLOGIA I SINTAXI

És complicat eixir de la ciutat __________ les cues són, __________ a última hora del dia, de quinze quilòmetres.MORFOLOGIA I SINTAXI

__________ és qui ha triat la música de l'establiment entre __________.MORFOLOGIA I SINTAXI

Aquestes persones __________ al grup __________ sempre solen participar en les festes religioses.MORFOLOGIA I SINTAXI

Prepara la tesi final del màster i _________ constantment.MORFOLOGIA I SINTAXI

Només rebran una resposta totes aquelles persones que hui han presentat una sol·licitud __________ demanen la llicència per assumptes propis.MORFOLOGIA I SINTAXI

__________ tanta gent al carrer que tenia por __________ no trobar-te on em vas dir.MORFOLOGIA I SINTAXI

El contingut del tema ja __________ explicat, a Vicent; ara ja és problema seu __________ o no.NORMATIVA ORTOGRÀFICA

El __________ pot reaccionar __________.NORMATIVA ORTOGRÀFICA

Últimament, el __________ sempre el celebrem en família.NORMATIVA ORTOGRÀFICA

La __________ i la __________ d'un resultat analític són termes molt relacionats.NORMATIVA ORTOGRÀFICA

Quina de les tres paraules està ben separada sil·làbicament?NORMATIVA ORTOGRÀFICA

L'obra de teatre estava interpretada per tres personatges: un __________, un capellà i una farmacèutica __________.NORMATIVA ORTOGRÀFICA

Quina és la frase que està ben escrita?NORMATIVA ORTOGRÀFICA

Un equip professional d'alta __________ ha creat un projecte pioner que treballarà per a la dinamització __________.NORMATIVA ORTOGRÀFICA

Aquests xicotets __________ mediterranis es caracteritzen pels seus estrets carrers __________ morisc.NORMATIVA ORTOGRÀFICA

Cada any s'ha incrementat un 10 per cent el valor __________.NORMATIVA ORTOGRÀFICA

El __________ del __________ ha solucionat el problema de calefacció que afectava l'edifici.NORMATIVA ORTOGRÀFICA

Quins són els plurals de "mas" i "terròs"?NORMATIVA ORTOGRÀFICA

Té el costum de __________ tot, i això __________ moltíssim.NORMATIVA ORTOGRÀFICA

Amb aquesta derrota se __________ el partit i això __________ l'equip entre els últims de la lliga.NORMATIVA ORTOGRÀFICA

El campanar d'estil __________ de la __________ data de finals del segle IX.NORMATIVA ORTOGRÀFICA

Amb la finalitat de no __________ el descans del veïnat, s'ha acordat per unanimitat __________ una ordenança municipal.Prova de grau mitjà

Les respostes errònies descompten de les encertades. Cada resposta correcta es valora amb un punt. En les preguntes amb tres opcions de resposta (a, b, c), cada error descompta 0,4 i punts i, en el cas de les preguntes amb només dos opcions (V/F), cada error descompta 0,7 punts. Les preguntes no contestades no descompten. Per a examinar-se en la segona fase cal obtindre una puntuació, en la mitjana ponderada de les dos àrees, del 40%, i que no siga inferior al 30% en cap de les dos àrees.

Prueba de grado mitjà

Las respuestas erróneas descuentan de las acertadas. Cada respuesta correcta se valora con un punto. En las preguntas con tres opciones de respuesta (a, b, c), cada error descuenta 0,4 puntos i , en caso de las preguntas con sólo dos opciones (V/F), cada error descuenta 0,7 puntos. Las preguntas no contestadas no descuentan. Para examinarse de la segunda fase es necesario obtener una puntuación, en la media ponderada de las dos áreas, del 40%, y que no sea inferior al 30% en ninguna de las dos áreas.