ÀREA DE COMPRENSIÓ

L’existència de desastres generalitzats no té res a veure amb el sentiment de crisi que experimenta l’ésser humà.ÀREA DE COMPRENSIÓ

L'augment en la producció de novel·les és directament proporcional al nivell de la qualitat de vida d’una societat.ÀREA DE COMPRENSIÓ

Una de les característiques que fan de la ficció un producte tan abellidor és que aconseguix que el lector s'hi veja retratat.ÀREA DE COMPRENSIÓ

De la lectura del text es pot inferir que...ÀREA DE COMPRENSIÓ

Segons l'autor...ÀREA DE COMPRENSIÓ

L'actitud de l'autor respecte a la crisi del llibre i la novel·la és ...ÀREA DE COMPRENSIÓ

La ficció...ÀREA DE COMPRENSIÓ

L'autor opina que...ÀREA DE COMPRENSIÓ

Què significa dèria en l'oració: "Tota generació que arriba a l'edat de poder expressar-se per escrit té, infal·liblement, la dèria que el seu és un temps de crisi"?ÀREA DE COMPRENSIÓ

Quina d'estes opcions resumix millor la idea del text?LÈXIC I SEMÀNTICA

Amb unes declaracions __________, l'autora va criticar la presentació __________ que es va fer del llibre.LÈXIC I SEMÀNTICA

Què significa l'expressió "ser aigua en cistella"?LÈXIC I SEMÀNTICA

Què significa l'adjectiu "feraç"?LÈXIC I SEMÀNTIC

Què significa l'expressió llatina "mutatis mutandis"?LÈXIC I SEMÀNTICA

__________ que vam arribar a temps d'agafar el tren de __________.LÈXIC I SEMÀNTICA

El jardiner és __________ a plantar __________ en el jardí perquè acaben alçant el paviment dels voltants.LÈXIC I SEMÀNTICA

Quin significat no té el verb "endegar"?LÈXIC I SEMÀNTICA

Què significa l'expressió "sense tocar vores"?LÈXIC I SEMÀNTICA

La neu acumulada __________ de la façana aconsella tallar el carrer al trànsit de vianants.LÈXIC I SEMÀNTICA

El delinqüent, en un acte de __________, va confessar on havia amagat __________ de droga.LÈXIC I SEMÀNTICA

El __________ començà a pujar per la paret però de seguida es va quedar sense _________.LÈXIC I SEMÀNTICA

Quina paraula no té el mateix significat que les altres dos?LÈXIC I SEMÀNTICA

Segons les declaracions del públic assistent, l'avió no es va __________ contra el terra __________.LÈXIC I SEMÀNTICA

La premsa ha criticat el regidor perquè no ha tingut __________ per a presentar-se a la __________.LÈXIC I SEMÀNTICA

Què significa el substantiu "cingle"?LÈXIC I SEMÀNTICA

La policia va __________ que el tabac que __________ en l'estanc era de procedència il·legal.LÈXIC I SEMÀNTIC

El Ministeri ha informat que augmentarà __________ les quantitats destinades __________ en el sorteig de Nadal.LÈXIC I SEMÀNTIC

La botella de conyac ha __________ molt: hui hem servit més de trenta __________.LÈXIC I SEMÀNTIC

Què significa el substantiu "gebre"?LÈXIC I SEMÀNTICA

__________: Relatiu o pertanyent a l'estrabisme.MORFOLOGIA I SINTAXI

__________ de davant de la finestra, que estic cosint i no __________.MORFOLOGIA I SINTAXI

Insistisc de nou: tens res __________ dir __________ l'incident del diumenge?MORFOLOGIA I SINTAXI

Ell mateix em va dir que ahir __________ telefonaren i __________ de l'afer.MORFOLOGIA I SINTAXI

En estos casos sempre __________ els drets del menor.MORFOLOGIA I SINTAXI

El cap de setmana vam fer salt de pont, i mentres __________ al buit __________ sense parar.MORFOLOGIA I SINTAXI

Segons fonts oficials, el xiquet va estar desaparegut __________ hores.MORFOLOGIA I SINTAXI

Els __________ tenien una sèrie de moments __________ per a fer servir l'arma.MORFOLOGIA I SINTAXI

El teu germà no és __________ per a dir-me què he de fer.MORFOLOGIA I SINTAXI

No volia intervindre en aquell afer perquè havia de demanar permís als agents de policia; però, finalment, __________ de demanar per a __________.MORFOLOGIA I SINTAXI

No sabia quants botons posaria en l'abric; però, de lluentons, podia __________ vint.MORFOLOGIA I SINTAXI

Aquell seguit __________ va suposar una sèrie de __________ per al sector de la llet.MORFOLOGIA I SINTAXI

Quina formació de plural és la correcta?MORFOLOGIA I SINTAXI

Si acaba de nàixer un xiquet, també es pot dir que està: __________.MORFOLOGIA I SINTAXI

Sobre el que m'estàs contant, __________ que no és precisament cap novetat per a mi. De tota manera, ja __________.MORFOLOGIA I SINTAXI

No __________ el camí que anava per davall de l'aqüeducte i per això va acabar passejant pel que __________ per damunt.MORFOLOGIA I SINTAXI

És la persona que __________ el paper de bruixot en la tribu, des que ix el sol fins que es __________ en l'horitzó.MORFOLOGIA I SINTAXI

Anna, __________ es reunirà amb l'alcalde __________, és la nostra representant.MORFOLOGIA I SINTAXI

Li van diagnosticar una anèmia greu, __________ va decidir que l'endemà havia de collir ametles o, __________, pinyons.MORFOLOGIA I SINTAXI

En realitat no ho necessitava, __________ era un capritx que covava des de feia temps.MORFOLOGIA I SINTAXI

Quina d'estes frases no és correcta?MORFOLOGIA I SINTAXI

Si __________ les circumstàncies en què es va produir el crim, ara per ara no se'l pot inculpar.MORFOLOGIA I SINTAXI

__________ de primera mà els fets a l'hora de presentar una sol·licitud __________ la intervenció de l'ajuntament és un mal començament.MORFOLOGIA I SINTAXI

Aquella colla de perdonavides __________ a confessar una cosa que no havia fet.MORFOLOGIA I SINTAXI

Aquell dia dibuixava __________, però sempre ho feia __________ i de qualsevol manera.MORFOLOGIA I SINTAXI

Des del punt de vista del professor, tots els alumnes anaven __________.MORFOLOGIA I SINTAXI

__________ s'havia alterat el seu ànim davant de les dificultats, però en esta ocasió va perdre __________.MORFOLOGIA I SINTAXI

Ara estic vivint a Vinaròs i necessite un altre ordinador, __________ vos demane que __________.MORFOLOGIA I SINTAXI

Ho havien firmat totes les persones presents __________ tractar-se d'un assumpte d'interés general.MORFOLOGIA I SINTAXI

Si la __________, no posaríeu objeccions a la tria.MORFOLOGIA I SINTAXI

La terra quedà __________ després que les potències en combat feren servir bombes de __________.MORFOLOGIA I SINTAXI

Ella sí que m'obeïx, __________ tu eres un malcregut perquè no em fas cas mai.MORFOLOGIA I SINTAXI

__________ quinze dies comença la primavera; quines ganes que en tenia!MORFOLOGIA I SINTAXI

__________ la seua mare l'havia rebutjada! L'altra filla, __________, era una santa.MORFOLOGIA I SINTAXI

__________ les ulleres, que després no podràs anar al cinema!MORFOLOGIA I SINTAXI

Sempre discutíem __________ mateix aspecte, però __________ hi insisties, menys em convencies.MORFOLOGIA I SINTAXI

He dit exactament les paraules que van eixir en els diaris, ni _________ desdic ni __________ penedisc.MORFOLOGIA I SINTAXI

Volia que passara per la biblioteca a deixar les mostres a les encarregades, i em va escriure una noteta d'aquelles tan seues:__________MORFOLOGIA I SINTAXI

Quan Amèlia va acabar de contar el conte, tots els xiquets cridaren:" __________ altra volta!"MORFOLOGIA I SINTAXI

Emili havia estat un poc deprimit els darrers mesos i el germà __________ a no __________ els dies sense fer res.MORFOLOGIA I SINTAXI

Cada vegada que __________ una pastilla he de beure un poc de refresc.NORMA ORTOGRÀFICA

Sabies que la ciutat suïssa de __________ és coneguda, entre altres coses, per la gran qualitat dels seus productes en __________?NORMA ORTOGRÀFICA

Com a __________ al guisat de guatla, pots afegir-hi un __________ de pebre negre.NORMA ORTOGRÀFICA

Tot i que semblava una joia __________, el detectiu observà ràpidament que es tractava __________.NORMATIVA ORTOGRÀFICA

Quina parella de paraules està ben escrita?NORMATIVA ORTOGRÀFICA

El director general no mostrà gran __________ quan fou __________ del càrrec.NORMATIVA ORTOGRÀFICA

Els __________ foren detectats quan examinaven l'expedient sobre els nous productes __________.NORMATIVA ORTOGRÀFICA

Saps perfectament que no demanaré __________ perquè em fa __________.NORMATIVA ORTOGRÀFICA

En el congrés s'ha parlat de la conveniència de la __________ de les actuacions en els diversos casos __________.NORMA ORTOGRÀFICA

En el nou mapa de la zona traçarem totes les vies ____________ que estan en servei.NORMA ORTOGRÀFICA

L'essència de l'art està composta per dos forces complementàries: __________ i __________.NORMA ORTOGRÀFICA

De totes les varietats de pipes que tenim, les més suaus són les _____________.NORMA ORTOGRÀFICA

L'última fase del treball consistix a retallar la ________ o goma sobrant.NORMATIVA ORTOGRÀFICA

En l'hora de Coneixement del Medi parlarem de __________, i en la de Llengua, _________.NORMATIVA ORTOGRÀFICA

Demà treballarem els angles a partir dels polígons còncaus i __________.NORMATIVA ORTOGRÀFICA

Les últimes investigacions admeten l'ús de tècniques relacionades amb el món de __________ per a combatre la __________ de la pellNORMATIVA ORTOGRÀFICA

Quina d'estes tres paraules sí que està en el diccionari?NORMATIVA ORTOGRÀFICA

Quina és l'oració que està ben escrita?NORMATIVA ORTOGRÀFICA

Els tècnics han delimitat una zona de tres __________ perquè hi han trobat or de molts __________.NORMATIVA ORTOGRÀFICA

L'opositor no considera que la seua política __________ puga ser un __________ per al futur.NORMATIVA ORTOGRÀFICA

Vés al quiosc i compra __________ per als més menuts.Prova de grau superior

Les respostes errònies descompten de les encertades. Cada resposta correcta es valora amb un punt. En les preguntes amb tres opcions de resposta (a, b, c), cada error descompta 0,4 i punts i, en el cas de les preguntes amb només dos opcions (V/F), cada error descompta 0,7 punts. Les preguntes no contestades no descompten. Per a examinar-se en la segona fase cal obtindre una puntuació, en la mitjana ponderada de les dos àrees, del 40%, i que no siga inferior al 30% en cap de les dos àrees.

Prueba de grado superior

Las respuestas erróneas descuentan de las acertadas. Cada respuesta correcta se valora con un punto. En las preguntas con tres opciones de respuesta (a, b, c), cada error descuenta 0,4 puntos i , en caso de las preguntas con sólo dos opciones (V/F), cada error descuenta 0,7 puntos. Las preguntas no contestadas no descuentan. Para examinarse de la segunda fase es necesario obtener una puntuación, en la media ponderada de las dos áreas, del 40%, y que no sea inferior al 30% en ninguna de las dos áreas.