ÀREA DE COMPRENSIÓ

Tota la població de la Marina Alta i de les comarques centrals valencianes era pobra i analfabeta.ÀREA DE COMPRENSIÓ LECTORA

Al començament del segle XX, el comerç de la pansa de moscatell era el sector capdavanter.ÀREA DE COMPRENSIÓ

La cultura, l'idioma i el clima algerians van ajudar els emigrans valencians a integrar-se a Amèrica.ÀREA DE COMPRENSIÓ

Segons el text, Vicent Cervera, Planelles, i alguns coneguts se'n van anar a Canadà...ÀREA DE COMPRENSIÓ

Els valencians arribats a Nova York...ÀREA DE COMPRENSIÓ

La fonda La Valenciana...ÀREA DE COMPRENSIÓ

La crisi econòmica americana...ÀREA DE COMPRENSIÓ

El 1921, una multitud de valencians...ÀREA DE COMPRENSIÓ

Què significa amerats en l'oració: “Tornaven amerats de modernitat i amb una mentalitat nova...”?ÀREA DE COMPRENSIÓ

Quina de les opcions següents resumeix millor el text?LÈXIC I SEMÀNTICA

Què significa "afalagar"?LÈXICA I SEMÀNTICA

Què significa l'expressió "tots d'un ventre i cada d'un temple"?LÈXIC I SEMÀNTICA

Què significa "enfadós"?LÈXIC I SEMÀNTICA.

En casa del sabater, __________ (refrany).LÈXIC I SEMÀNTICA

A causa de l'accident, porte un __________ per a les cervicals i un __________ al braç.LÈXIC I SEMÀNTICA

Hem de llavar el cotxe perquè amb el __________ se'n farà malbé la xapa.LÈXIC I SEMÀNTICA

Què significa l'expressió "com si em besares el tòs"?LÈXIC I SEMÀNTICA

La seua vida és una __________ contínua.LÈXIC I SEMÀNTICA

__________: Peça metàl·lica en forma de ganxo que, ficada dins d'una anelleta, serveix per a subjectar una peça de vestir o una altra cosa.LÈXIC I SEMÀNTICA

Vull comprar l'______________ que publiciten per a televisió.LÈXIC I SEMÀNTICA

M'han aconsellat que duga les __________ durant un mes, fins que es cure l'__________.LÈXIC I SEMÀNTICA

Què és una sella?LÈXIC I SEMÀNTICA

Què significa l'expressió "fer un pensament"?LÈXIC I SEMÀNTICA

Ahir es va __________ per tercera vegada la votació de l'__________ del pressupost municipal.LÈXIC I SEMÀNTICA

Què significa l'expressió "tindre botifarra (amb algú)"?MORFOLOGIA I SINTAXI

Del tema de la reunió, __________!MORFOLOGIA I SINTAXI

Han fet __________ per a arribar a la cerimònia sense paréixer __________.MORFOLOGIA I SINTAXI

Si l'aigua ja s'ha evaporat i l'arròs encara no està __________, __________ una poca més a la cassola.MORFOLOGIA I SINTAXI

Si això que contes et passa __________ necessites acudir a un especialista.MORFOLOGIA I SINTAXI

Han trobat dos __________ del segle XIII que parlen d'una __________ de l'època.MORFOLOGIA I SINTAXI

Mentre passejava __________ un cigarret, __________ dins d'un clot.MORFOLOGIA I SINTAXI

Quan arribe la teua amiga, no __________ contra ella, __________ que espera a escoltar-la.MORFOLOGIA I SINTAXI

Arribaré tard a l'oficina, així que agafa abans les cortines i __________!MORFOLOGIA I SINTAXI

Tant __________ com __________ han estudiat una carrera universitària.MORFOLOGIA I SINTAXI

Per fi he conegut __________ vaig treballar telefònicament molt de temps.MORFOLOGIA I SINTAXI

__________ totes les oracions __________ permet organitzar el pensament.MORFOLOGIA I SINTAXI

M'ha demanat que redacte els informes de l'empresa, encara que jo no __________ dedicat mai.MORFOLOGIA I SINTAXI

Aquella xica __________ va treballar de voluntari a Austràlia té una malaltia __________ viatge que va fer per a visitar-lo.MORFOLOGIA I SINTAXI

Els propietaris de la casa que tenim llogada necessiten els diners per a demà, així que __________ ja!MORFOLOGIA I SINTAXIS

Mireia __________ que presentarà, el pròxim mes, la ______________ a la plaça que tenia.MORFOLOGIA I SINTAXI

La professora ens va advertir: " No __________ que aquesta assignatura __________ al juny!"MOFOLOGIA I SINTAXI

__________ molts esforços amb la tesi doctoral, __________ la nota d'aquesta dimecres passat.MORFOLOGIA I SINTAXI

__________ ho havia de dir, i no volia ser jo.MORFOLOGIA I SINTAXI

No menges __________ o et farà mal la panxa.MORFOLOGIA I SINTAXI

Ja m'han dit __________ persones que __________ vas arribar estàs molt estrany.MORFOLOGIA I SINTAXI

Al matí hi havia moltes ombres al replà, però cap al migdia va passar a no __________ ni una.MORFOLOGIA I SINTAXI

__________ van operar de l'esquena fa dos dies i ara s'ha de recuperar ___________.MORFOLOGIA I SINTAXI

__________ està obsessionat __________ comprar la casa que està prop de la platja.MORFOLOGIA I SINTAXI

No tinc __________ farina per a fer el pa i tampoc tinc __________ pot de melmelada.MORFOLOGIA I SINTAXI

Si m'heu agafat els diners que tenia a la taula, per favor, __________.MORFOLOGIA I SINTAXI

Sabia que la parella de la seua amiga era infidel, però no __________.MORFOLOGIA I SINTAXI

Tu __________ fet sòcia de l'AMPA de l'escola? Jo crec que sí que __________ faré.MORFOLOGIA I SINTAXI

__________ caure al terra i vam anar a l'hospital __________ li feren una radiografia a la cama.MORFOLOGIA I SINTAXI

__________ no ha cuinat mai un pastís, no sap __________ ingredients s'usen per a fer el bescuit.MORFOLOGIA I SINTAXI

__________ contactar amb ells abans __________ les coses es compliquen més.NORMATIVA ORTOGRÀFICA

Especialistes en alimentació asseguren que hi ha molts productes naturals que ___________.NORMATIVA ORTOGRÀFICA

Vosaltres __________ que aquesta crema era __________?NORMATIVA ORTOGRÀFICA

Els aliments __________ poden __________ a la bona digestió.NORMATIVA ORTOGRÀFICA

El meu veí rep un __________ per haver treballat durant tres anys a __________.NORMATIVA ORTOGRÀFICA

Li volen analitzar el __________ per a saber com té la __________.NORMATIVA ORTOGRÀFICA

Joan em va __________ que, en primer lloc, __________ l'aparell.NORMATIVA ORTOGRÀFICA

Han publicat la biografia del metge __________ que va descobrir __________.NORMATIVA ORTOGRÀFICA

El treball guardonat explica les __________ de __________ de la línia de ferrocarril de València a Barcelona.NORMATIVA ORTOGRÀFICA

Necessitem els patrons i les __________ de colors __________ per a aquestes viseres.NORMATIVA ORTOGRÀFICA

Últimament sempre quedem a la __________ que està al costat del __________ municipal.NORMATIVA ORTOGRÀFICA

En quina paraula hi ha una "s" sonora?NORMATIVA ORTOGRÀFICA

Quina és l'oració que està ben escrita?NORMATIVA ORTOGRÀFICA

Quina paraula està ben separada sil·làbicament?NORMATIVA ORTOGRÀFICA

Li havien promés una moto i li han regalat uns patins, i, __________, se'n sent molt __________.NORMATIVA ORTOGRÀFICA

El __________ és una malaltia pareguda a la __________.Prova de grau mitjà

Les respostes errònies descompten de les encertades. Cada resposta correcta es valora amb un punt. En les preguntes amb tres opcions de resposta (a, b, c), cada error descompta 0,4 i punts i, en el cas de les preguntes amb només dos opcions (V/F), cada error descompta 0,7 punts. Les preguntes no contestades no descompten. Per a examinar-se en la segona fase cal obtindre una puntuació, en la mitjana ponderada de les dos àrees, del 40%, i que no siga inferior al 30% en cap de les dos àrees.

Prueba de grado mitjà

Las respuestas erróneas descuentan de las acertadas. Cada respuesta correcta se valora con un punto. En las preguntas con tres opciones de respuesta (a, b, c), cada error descuenta 0,4 puntos i , en caso de las preguntas con sólo dos opciones (V/F), cada error descuenta 0,7 puntos. Las preguntas no contestadas no descuentan. Para examinarse de la segunda fase es necesario obtener una puntuación, en la media ponderada de las dos áreas, del 40%, y que no sea inferior al 30% en ninguna de las dos áreas.