Comprensió lectora

Llija el text següent i marque la resposta més adequada per a cada enunciat.

La Gioconda sempre ha plantejat qüestions interessants als investigadors de la història de l'art.Comprensió lectora

Llija el text següent i marque la resposta més adequada per a cada enunciat.

Ana Gonzàlez Mozo ha arribat a la conclusió que la rèplica del Prado es pintà seguint les instruccions de Da Vinci.Comprensió lectora

Llija el text següent i marque la resposta més adequada per a cada enunciat.

La Mona Lisa del Prado és una obra pintada entre diversos deixebles de Leonardo.Comprensió lectora

Llija el text següent i marque la resposta més adequada per a cada enunciat.

La Mona Lisa del Louvre…Comprensió lectora

Llija el text següent i marque la resposta més adequada per a cada enunciat.

La rèplica del prado…Comprensió lectora

Llija el text següent i marque la resposta més adequada per a cada enunciat.

L'obra del Prado…Comprensió lectora

Llija el text següent i marque la resposta més adequada per a cada enunciat.

L'autor de L'obra del Prado…Comprensió lectora

Llija el text següent i marque la resposta més adequada per a cada enunciat.

Quina és la funció de les cometes en l'ultima frase ( un <> ) ?Comprensió lectora

Llija el text següent i marque la resposta més adequada per a cada enunciat.

"Quina expressió podria substituir,sense canviar-ne el significat,la paraula tanmateix que apareix en l'ultim paràgraf ( "" Tanmateix,el president del Museo Ideale Leonardo da Vinci,Alessandro Vezzosi,proposa una altra hipòtesi…"")?"Comprensió lectora

Llija el text següent i marque la resposta més adequada per a cada enunciat.

Quin resum sintetitza millor el contingut del text?Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

"Què significa l'expressió "" a totes passades""?"Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Què és una estona?Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

El descobriment de noves ____________ en el país han ajudat a _______________.Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

"Què significa l'expressió "" en un tres i no res""?"Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

"Què significa l'expressió "" estar gàbia""?"Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

El riu és molt _____________ i té molt de corrent : _______________ por prendre-hi el bany!Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

"Què significa el verb "" escorcollar ""?"Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Josepa ______________ el seu germà que viu fora.Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

En la cerimònia nupcial, va cantar una _____________ acompanyada de música _______________.Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Ferrant ferrant, ______________. (refrany)Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Per a __________ animals, cal _____________ que mantinguen determinades formes.Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Els gossos lladraven perquè havien _______________ algú.Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

La _____________ és una de les àrees de govern més importants d'un ajuntament.Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Què és un forrelat ?Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

El ____________ estava fregant el terra del barco quan arribà el capità.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

_______________ no hi ha molt de lloc,comprarem els llibres ____________ els lliges.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Feia ____________ temps que no el veia _____________ content, que m'alegre molt per ell.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Et deixaré el llibre _______________ he tret la informació.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

El castell escocés ha eixit a la venda per ______________ ( 1.456.789) lliures.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

_____________ fred que fa ací dins ! No sé ____________!Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Tot està _____________ escrit, però ___________ podeu fer modificacions que milloren el llibre.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

No vages ____________ ! Vés més _____________ !Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

No _____________ tants refrescos i ____________ més aigua.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Carles no té res ____________ fer hui. _____________, no vol vindre amb nosaltres al cinema.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

A la festa dels militars, van assistir molts ______________ .Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Busca el joguets de les xiquetes i _____________ ara, que ploren molt.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

____________ totes les entrades, el grup no actuarà.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Et presentaré uns amics en ____________ pots confiar plenament.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Ensenya'm el que t'has amagat en la butxaca. _____________, per favor!Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

És _____________ que ______________ ràpidament.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Tens temps ______________ hui ______________ dilluns per a acabar el projecte.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

____________, compreu els regals amb temps ___________ no hàgeu de fer-ho a última hora.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Si haguera fet més bon oratge, ___________ hagut més participants en ___________ marató.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Deixa-ho ____________ de la porta abans ____________ et veja ningú.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Per a guanyar la prova, ____________ tot el dia ______________ .Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

No sé exactament quina hora és, però _____________ les set.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Quants ous hem ___________ fins ara? Ja _____________ prou?Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

____________ vos parle!Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

La nau va partir _____________ des de València, ____________ al Carib al cap de dos mesos.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

El periodista necessita més informació : jo mateix _____________ proporcionaré prou.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

A la primavera, la natura ______________ de la serralada està en ____________________.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Hui de matí no he avançat ____________ la faena, ____________ el telèfon no ha parat de sonar.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

_____________ m'han pagat el que em devien,esta nit ____________ a sopar.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Quina és la frase correcta ?Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

_____________ jardí més bonic! _____________ verd que està!Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

L'obra és una mostra de la ______________ d'aquell ___________ hitòric.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

La ____________ d'un text en veu alta ha de reproduir amb __________ tots els sons.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Quina paraula està ben escrita?Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

En quina paraula la x no sona igual que en les altres dos?Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

En els països islàmics ______________ és l'habitació de les dones.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

He ____________ a netejar el ______________ de l'espill del bany amb un drap.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

La ______________ es _____________ de més de mil fotografies.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

______________ ha construït un projectil l'element propulsor del qual és un _________ .Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

___________ és el dia _____________ anterior al d'ahir.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

S'ha fet una ______________ de les dades que hi ha penjades en la web.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Quina és la frase que està ben escrita?Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Amb ____________ de la temperatura _____________ el canvi climàtic.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Van ___________ un dels guardians del ____________.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

El port de ______________ és el més important de Cuba,i el de ______________ , el segon de Fança.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

He presentat una ______________ de la taxa de la matrícula.Prova de grau mitjà

Les respostes errònies descompten de les encertades. Cada resposta correcta es valora amb un punt. En les preguntes amb tres opcions de resposta (a, b, c), cada error descompta 0,4 i punts i, en el cas de les preguntes amb només dos opcions (V/F), cada error descompta 0,7 punts. Les preguntes no contestades no descompten. Per a examinar-se en la segona fase cal obtindre una puntuació, en la mitjana ponderada de les dos àrees, del 40%, i que no siga inferior al 30% en cap de les dos àrees.

Prueba de grado mitjà

Las respuestas erróneas descuentan de las acertadas. Cada respuesta correcta se valora con un punto. En las preguntas con tres opciones de respuesta (a, b, c), cada error descuenta 0,4 puntos i , en caso de las preguntas con sólo dos opciones (V/F), cada error descuenta 0,7 puntos. Las preguntas no contestadas no descuentan. Para examinarse de la segunda fase es necesario obtener una puntuación, en la media ponderada de las dos áreas, del 40%, y que no sea inferior al 30% en ninguna de las dos áreas.