Àrea de comprensió

Llija el text següent i marque la resposta més adequada per a cada enunciat.

Abans de ser un terme botànic, el terme endemisme ja tenia un sentit mèdic.Àrea de comprensió

La protecció dels endemismes centra la major part dels esforços de les institucions encarregades de la conservació del patrimoni natural.Àrea de comprensió

Per a poder investigar el passat de cada espècie amb rigor, el científic ha de donar interpretacions basades, sobretot, en la informació que proporcionen l'atzar i el treball especulatiu.Àrea de comprensió

Segons el botànic August Pyrmus De Candolle, l'endemisme …Àrea de comprensió

L'atracció humana per la raresa ….Àrea de comprensió

L'escassa extensió de les àrees de distribució de les espècies endèmiques …Àrea de comprensió

Dins del concepte d'espècies endèmiques s'inclouen…Àrea de comprensió

Dins del concepte d'espècies endèmiques s'inclouen…Àrea de comprensió

Quant a la informació, com s'organitza el contingut del text per paràgrafs?Àrea de comprensió

Quin resum sintetitza millor el contingut del text?Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Què significa l'expressió "disparar amb pólvora de rei"?Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

S'ha comprat un jersei de _____________ i una camisa _______________.Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Què significa l'expressió llatina " in albis"?Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Quan tingues la pell irritada, posa-t'hi _______________.Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

"És un lector  ___________________ s'ha llegit totes les novel·les de la biblioteca."Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Quina paraula no és apropiada del valencià?Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Què és l'aladroc?Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Un "any de traspàs" és una altra manera d'anomenar un any _____________.Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

No va estar a ___________________ de les circumstàncies en la seua intervenció.Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Què és l'empenya?Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Quina paraula té un significat diferent a les altres dos?Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Què significa l'expressió ""ser fum de botja"?Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

La bossa de mà està confeccionada amb pell de ________________.Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

El ________________ pronunciat del terreny dificultava la construcció de l'edifici.Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Quin concepte no és un depòsit o lloc destinat a guardar alguna cosa?Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Quin crit no és característic del bou?Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Quina paraula no és pròpia el valencià?Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

______________: conjunt de béns propis.Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Què és una esquella?Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

_______________: Filera de pedra que forma la part exterior de la vorera.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

L'ajuntament ha decidit homenatjar l'insigne geogràf i ha acordat ___________ fill adoptiu.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

La gent més modesta i més __________ té moltes coses ______________ dir.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Van haver de familiaritzar-se amb una cultura diferent _______________ era la seua.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Els dos companys discrepaven sovint i calia que _____________prompte.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

___________________ els gossos abandonats, perquè és una conducta indecent.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

No s'entén __________ l'autor amb este capítol.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

No és una història anodina: és una història ______________.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

___________ no pot fer bon profit.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

No cal que vostés es preocupen de la factura de l'hotel. Demà el conserge _______________.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Perdone, senyora, si ____________ molesta l'aire condicionat, el puc abaixar.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Jo no dubte ___________ ell no pararà ____________ aconseguir els seus propòsits.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

A les _____________ hi ha molt de trànsit en la circumval·lació de la ciutat.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Em va arribar al nas _________________ sofre cremat.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

La mare duia el fill de bolquers _____________________ i, amb la mà dreta, li acariciava els peus.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

El cultiu de la vinya se substituí pel de l'ametler, __________ quedà reduït a unes poques hectàrees.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

La paret ___________ va entropessar, delimitava _______________ els dos espais.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

El meu fill s'ha fet molt vergonyós. Sincerament, ___________ des que el director el reptà en públic.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

_________________ bé que el pastís no tinga ___________ de sucre!Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

La primera premissa diferix _____________ la segona _______________ és més global.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

No ho sé cert, pero potser ell no ___________ la persona més indicada per a ocupar el càrrec.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Vés amb compte quan traus la roba de la llavadora: la ___________ massa i després queda molt arrugada.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Amb este vestit jo ______________ tota una senyora.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Una presentadora ha dimitit _______________ conflicte amb la direcció per la seua manera de vestir.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Quan hi ha una faena urgent, jo no _______________ com si no m'afectara.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

L'artista duia uns pantalons _____________ i unes sabates ___________________.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

_____________ diu que eixirem prompte de la crisi.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

L'amiga va caure _______________ quan va escoltar __________ que Maria havia aportat al matrimoni.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

El seu mal comportament va arribar ________ del comandant de la nau.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Ja s'ha fet una adaptació de la novel·la al cinema i ________________ al teatre.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

____________ sempre siga jo qui haja de _______________ no m'agrada gens.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Amb una dolça mirada els dos ens _______________ la passió.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Als esportistes, el matí _______________ passa volant quan van a _____________________.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

A casa jo tinc tres habitacions _________________ donen al desllunat.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

El ______________ va dirigir una investigació sobre tradicions i costums _______________.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

La víctima s'ha ________ profundament i s'ha __________ de la seua situació.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Si això __________ de mi, jo continuaria ___________ en la desfilada cada any.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

La seguretat laboral no sols m'importa a mi com a treballador, ___________ com a responsable.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Quan he anat a pagar a les dependentes, em faltaven dos euros i __________ he portat més tard.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

El jove actor presenta ja una trajectòria _______________ interessant.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Entre les decisions adoptades pel president sempre hi ha uns ______________ de superació.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

La glàndula __________ està constituïda per diversos ______________.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Quina és la frase que està ben escrita?Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Quina és la paraula que està ben escrita?Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Quina frase està ben accentuada?Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

___________, l'esport més popular a l'Índia és el _________________.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

El ______________ musical madrileny té el millor exponent en la _________________.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

La sabata està rematada amb un repunt que forma un ______________ en la pell.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Els ______________ es posen entre les ______________________.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

He aconseguit dos entrades per a la Copa Mundial _______________ de 2010.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Els _______________ d'alguns invertebrats són òrgans ____________________.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

En el ______________ hi ha una sala de ___________.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

El meu veí és esportista _______________ en la modalitat de _____________.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

El creditor esperava aquells diners com el _____________ i per això va exclamar ______________.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

El ___________ simbolitza l'autoritat reial.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

El van convéncer amb unes frases _________________.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Si els membres d'una reunió ______________ tots alhora, a mi em ______________ ganes d'anar-me'n.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

En quina paraula la  "o" és oberta?Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

El periodista va escriure un missatge _______________ molt _______________.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Ha guanyat un premi ___________ d'euros en _____________ Torneig de Tenis.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

El monestir va conéixer l'abandonament i ________________ durant el segle XIX.Prova de grau superior

Les respostes errònies descompten de les encertades. Cada resposta correcta es valora amb un punt. En les preguntes amb tres opcions de resposta (a, b, c), cada error descompta 0,4 i punts i, en el cas de les preguntes amb només dos opcions (V/F), cada error descompta 0,7 punts. Les preguntes no contestades no descompten. Per a examinar-se en la segona fase cal obtindre una puntuació, en la mitjana ponderada de les dos àrees, del 40%, i que no siga inferior al 30% en cap de les dos àrees.

Prueba de grado superior

Las respuestas erróneas descuentan de las acertadas. Cada respuesta correcta se valora con un punto. En las preguntas con tres opciones de respuesta (a, b, c), cada error descuenta 0,4 puntos i , en caso de las preguntas con sólo dos opciones (V/F), cada error descuenta 0,7 puntos. Las preguntas no contestadas no descuentan. Para examinarse de la segunda fase es necesario obtener una puntuación, en la media ponderada de las dos áreas, del 40%, y que no sea inferior al 30% en ninguna de las dos áreas.