Àrea de comprensió

Llija el text següent i marque la resposta més adequada per a cada enunciat.

Segons l'autor, encara que tots hem vist bicicletes com la del museu, en fotgrafia si més no, ja ningú es recorda de com eren.Àrea de comprensió

Després de veure moltes vegades una cosa, creiem que la comprenem. Però cal dir que veure és diferent que comprendre.Àrea de comprensió

En els moments més radicals de l'evolució tecnològica, es produïxen salts bruscos de llenguatge i grans canvis estètics.Àrea de comprensió

El disseny d'aquella bicicleta responia …Àrea de comprensió

Les peces originals dels museus …Àrea de comprensió

L'autor diu que …Àrea de comprensió

La museologia actual …Àrea de comprensió

Quina paraula o expressió té el significat més pròxim al maldestrament ("una bicicleta a la qual semblava que havien adossat un motor maldestrament…")?Àrea de comprensió

En quina parella d'expressions, extretes del segon paràgraf, podem veure que l'autor manifesta la seua opinió?Àrea de comprensió

Quin resum sintetitza millor el contingut del text?Lèxic i semàntica

"Tots els ___________ van ___________ la seua declaració anterior no se'n va retractar cap."Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Quina expressió no significa el mateix que les altres dos?Lèxic i semàntica

"Quina paraula no és sinònima de ""plaga""?"Lèxic i semàntica

El matalaf està cobert per una tela ___________ d'un material ________________.Lèxic i semàntica

"Quina expressió llatina significa ""en aquell temps""?"Lèxic i semàntica

Estava tan fatigat que no tenia ___________________ per a res.Lèxic i semàntica

El _____________ del grup municipal podria ser condemnat a ______________.Lèxic i semàntica

El saltador d'altura va fer una correguda després del _______________ d'eixida, però no va poder superar el llistó i el va ______________.Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

"Què significa l'expressió ""tirar el lleu ""?"Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Els lapons practiquen la ramaderia de rens i ________________.Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

La crisi ha provocat greus problemes de _____________ a l'empresa.Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

L'espia no va poder escapar-se de morir _____________________.Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

L'acte va servir també per a _______________ el cèlebre artista.Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

L'edifici és un bon exemple de l'arquitectura _________________ de la ciutat.Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Quina paraula no figura en el diccionari?Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

En estos moments compartisc el pis amb un xic _____________ i una xica ________________.Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

_____________: Bloc de ferro acerat, en forma de prisma quadrat, que s'utilitza per a treballar-hi els metalls amb el martell.Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Què és una rabassa?Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Després de ____________ les cançons de l'últim disc, el cantant ha ________________ pas a una etapa nova de creació.Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Què significa l'expressió "d'antuvi"?Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

La veritat és que _____________ ell és el millor jugador de l'equip.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Encara no sé si sóc pacient d'un ______________ o d'un _____________.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

_______________ hem arribat tard a l'actuació, no ens hi han deixat entrar.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

L'equip va viure __________ una derrota immerescuda. ___________ el pròxim partit arribarà prompte per a posar remei a la decepció.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Des que la meua companya se'n va anar de la ciutat, jo encara no ______________.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Les _______________ demostraven que la vida no podia nàixer de la matèria _______________.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

L'actor interpreta amb ______________ els _________________ clàssics.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

L'editor ens demana que cada dia _____________ un article. Això els periodistes ho ______________ prompte.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Es tractava d'una paradoxa irresoluble, __________ les dos respostes ______________ mútuamentMorfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Encara no he escrit cap poesia a la meua dona, però esta sí que ____________ dedicaré.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

No pararà ___________ els seus propòsits.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Eixa idea no és d'ells: _______________ jo.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Si esta taula no _______________ en el menjador, vindria a canviar-la per _________________.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Quan tu i jo discutim, tu sempre ___________ de la meua opinió i encara em __________ que tens raó.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Potser el més jove _______________ més conscienciat que tu.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Vam visitar la cova però no _______________ fins al fons.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Rescaten dos personse del riu Xúquer _______________ amb el vehicle ahir a la nit.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Cal concedir importància als problemes econòmics actuals, però cal ______________ la importància justa.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Els presents ____________ tindran un any de validesa.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Es va crear __________ malestar quan es va fer l'enquesta a tres assistents___________.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

S'ha ________________ i no ______________ la faena.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

No es tracta de la ______________ vegada que fa això, ____________ de la que fa vint.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

He de controlar l'ús de la targeta de crèdit ______________ no supere el seu límit mensual.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Els ___________, senyors, l'acollida que ens dispensaren, gràcies a la qual _______________ conéixer millor la seua població.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Els tipus de pilota, ___________________ ell sol usar normalment, ha decidit finalment el partit.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Una de les causes __________ hi haja tanta pobresa és la mala distribució dels recursos __________ disposa el planeta.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Ells són els dos amics _______________ hi ha més confiança.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Sempre havien ____________ que el malalt havia _______________ les recomanacions del metge.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

En moltes ciutats s'ha prohibit __________________ sense camisa pel carrer.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Quina és la frase que està ben construïda?Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Es parla ____________ el defensa, _________________ patia un trencament fibril·lar, ja es troba millor.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

________________ veuen imatges de la pel·lícula guanyadora, ens acomiadem desitjant-los ______ passen un bon cap de setmana.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

L'ajuntament assessorarà ___________________ ho sol·liciten.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Quan una persona viu una situació límit, sol fer ________________.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

___________ i ha decidit que ja és hora de canviar d'empresa.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

He comprat un llibre ___________ només 200 exemplars.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

I ___________ dimonis dius ara? És que tens ________________!Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

_____________ que si l'hagera conegut abans _____________ pogut acabar la carrera.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Els colors _______________ envaïen l'atmosfera i ens arribava plàcidament __________ del riu.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Són unes famílies que tenen moltes finques, però ara l'ajuntament _______________.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

El comsum continuat de ______________ l'havia convertit en una persona ____________ i inapetent.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

En la festa de Moros i Cristians d'enguany hi haurà ballets, __________.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Quina és la frase que està ben escrita?Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

_____________ era insalvable.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

En quina paraula hi ha una "s" sonora?Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Albert era un ______________ vistós de la localitat, amb aspecte de ________________.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

La ___________ del comité va sembrar la _______________ entre els socis de l'entitat.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

L'empresa ___________ ha complit una missió molt important com a ____________ dels valors de la comarca.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

En la reunió es van pronunciar fortes crítiques contra ______________ i ____________________.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Quina és la frase que està ben escrita?Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Una __________________ és una composició lírica d'assumpte trist o planyívol.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Ella no sabia distingir una _____________ d'una _____________.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

En les __________ que els es feia sempre hi ha un punt de lleugeresa i ________________.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

M'atrau la idea de fer un viatge a ________________.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Des de __________ s'originen dos prominències òssies.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

L'incendi va _____________ un centenar ________________ de bosc.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Quina paraula està ben separada sil·làbicament?Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

La lectura tan __________ dels detalls de la ceremònia el va desesperar i ______________.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Quan vaig viatjar al Japó, vaig pujar en un tren ____________________-.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

_____________ és una de les 88 _____________ modernes.Prova de grau superior

Les respostes errònies descompten de les encertades. Cada resposta correcta es valora amb un punt. En les preguntes amb tres opcions de resposta (a, b, c), cada error descompta 0,4 i punts i, en el cas de les preguntes amb només dos opcions (V/F), cada error descompta 0,7 punts. Les preguntes no contestades no descompten. Per a examinar-se en la segona fase cal obtindre una puntuació, en la mitjana ponderada de les dos àrees, del 40%, i que no siga inferior al 30% en cap de les dos àrees.

Prueba de grado superior

Las respuestas erróneas descuentan de las acertadas. Cada respuesta correcta se valora con un punto. En las preguntas con tres opciones de respuesta (a, b, c), cada error descuenta 0,4 puntos i , en caso de las preguntas con sólo dos opciones (V/F), cada error descuenta 0,7 puntos. Las preguntas no contestadas no descuentan. Para examinarse de la segunda fase es necesario obtener una puntuación, en la media ponderada de las dos áreas, del 40%, y que no sea inferior al 30% en ninguna de las dos áreas.