Àrea de comprensió

Llija el text següent i marque la resposta més adequada per a cada enunciat.

L’autor s’identifica en la concepció del viatge amb Paul Bowles, un escriptor per al qual la finalitat de viatjar era trobar el lloc que li proporcionara saviesa i èxtasi.Àrea de comprensió

Llija el text següent i marque la resposta més adequada per a cada enunciat.

A l’autor, la sensació d’absolut i infinit del paisatge del desert que descriu Théodore Monod li provoca relaxació i tranquil·litat.Àrea de comprensió

Llija el text següent i marque la resposta més adequada per a cada enunciat.

L’activitat neuronal del cervell humà es multiplica en el moment de tornar d’un viatge.Àrea de comprensió

Llija el text següent i marque la resposta més adequada per a cada enunciat.

La decisió de viatjar...Àrea de comprensió

Llija el text següent i marque la resposta més adequada per a cada enunciat.

L’autor se sent atret pels paisatges suïssos perquè...Àrea de comprensió

Llija el text següent i marque la resposta més adequada per a cada enunciat.

Totes les citacions que es fan d’altres autors en el text (Paul Bowles, Théodore Monod, Pierre Nouilhan, André Gide, Palau i Fabre)...Àrea de comprensió

Llija el text següent i marque la resposta més adequada per a cada enunciat.

El retorn d’un viatge...Àrea de comprensió

Llija el text següent i marque la resposta més adequada per a cada enunciat.

Quina de les paraules següents és sinònima de punyent (“...però sempre té expressions significatives, úniques, punyents.”)?Àrea de comprensió

Llija el text següent i marque la resposta més adequada per a cada enunciat.

Quant a la informació, com s’organitza el contingut del text per paràgrafs?Àrea de comprensió

Llija el text següent i marque la resposta més adequada per a cada enunciat.

Què ens ha volgut dir l’autor amb este article?Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

De quin registre és propi el verb "xamar"?Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

En la revolta perdé el control de l'automòbil, les rodes van __________ i el cotxe es va __________ contra un arbre.Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

L'acord __________ dels llauradors ha permés l'aprofitament per al reg de l'aigua del __________ de la serra.Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Quina paraula és un castellanisme no admés en el diccionari?Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

En quina frase s'usa la paraula "pedaç" amb un sentit impropi?Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

El __________ de les marees és aprofitat per a generar l'energia mareomotriu.Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

L'atracador va __________ els segrestats amb una pistola, però no arribà a prémer el __________.Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Quina és la paraula que no té el mateix significat que les altres dos?Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Si d'una cosa es diu que n'hi havia una mala fi, això vol dir que n'hi havia __________.Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Quina paraula té un significat diferent de les altres dos?Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Què significa l'expressió llatina "ad hoc"?Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Què és "avarar" una embarcació?Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Què significa l'expressió "estar cloc-piu"?Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

L'única manera que té per a __________ el seu fill és regalar-li tot el que demana.Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Què significa l'expressió "anar-se'n per les travesses"?Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Quina és la paraula que no designa una ferramenta de fuster?Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Què és un "cossi"?Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Què significa el verb "encabir"?Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Què és una enclusa?Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Què significa la paraula "albirar"?Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

En este restaurant hi ha __________ cuiners excel·lents, i fan __________!Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

__________ que potser __________ amb alguns dies de retard.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

No portes la mare a la perruqueria, ja __________ jo este matí.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

"Carme ha __________ quatre simfonies ja __________ a la música."Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Manuel __________ bé la lliçó i el seu germà __________ amb una vesprada al circ.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

La __________ va descobrir on s'amagaven els __________ desapareguts.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Han portat el iaio a la consulta del __________, on els ha atés una infermera _________.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Roser ens ha demanat __________ l'esperem perquè sí __________ ve a dinar amb nosaltres.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Com que em vaig gitar molt tard, em vaig alçar __________ les 11 h.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Tenia unes ganes boges de tornar a veure la mar, per això es va dirigir a la platja __________ arribar a Dénia.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Ha rebut dos __________ amb els __________ dels llibres.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

En les __________ es col·lapsen els carrers de la ciutat.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Els xiquets esperaven, plens d'il·lusió, l'arribada de __________ d'Orient.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

__________ s'enduga roba d'abric per al viatge.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

__________ aprovaràs el curs __________ molt d'estudi.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

No ens guanyarem la seua confiança si el __________ en esta missió.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Com que tapava l'eixida, li vaig dir que __________ a un costat.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

No em fa __________ gràcia haver-me de trobar __________ amb Joan pel carrer.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Li agradava que __________ les frontisses de la porta perquè __________ quan entrava algú a casa.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Per a acabar de fer el pastís, __________ recobrir el bescuit amb el xocolate __________.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

El programa __________ parles no es pot comparar amb la nova versió, __________ es pot accedir per Internet.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Portem els llibres a les companyes ara o __________ portem demà?Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Amb les seues paraules, el tutor pretenia que ens __________ i que ens __________ de la nostra afirmació.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

__________ diuen que l'any que ve eixirem de la crisi.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Alacant, __________ 15 de maig __________ 2011Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Salvament Marítim ha rescatat dos persones __________ havia bolcat dins de la mar.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

L'obra és molt interessant, __________ ella m'ha dit.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Si volem acabar l'encàrrec divendres, __________ haurem de treballar __________ tota la setmana.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Jaume, encara no sabem si et faràs soci de la biblioteca o no __________ faràs.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Pose's en contacte amb nosaltres per a suggerir-nos temes __________ vol tindre informació.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Caldria que l'empresa privada __________ en el projecte. __________, serà l'encarregada de comercialitzar el producte.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

L'estudi s'ha basat en unes enquestes __________ públics els resultats.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Després de baixar de __________, tenia mal __________.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

M'agradaria __________ m'avisaren __________ vagen entrant els ponents.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Els metges no recomanen __________ massa café.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

No hi ha res com __________.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Quan ens en vam anar de viatge, l'hostessa ens va dir: "__________ bé."Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

__________ telefonat __________ la reunió d'ahir.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

__________ grups, els organitzem __________ van formalitzant la inscripció els participants.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Hem de potenciar el consum responsable dels recursos disponibles, perquè així __________.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Les malalties del __________ només requerixen __________ en casos comptats.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

En la superfície __________ hi ha __________ de cràters.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

La producció de __________ ha descendit un 65% respecte a l'any passat.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

En quina frase es fa un ús coherent de l'accentuació?Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

La conferència acabà en un verdader __________, i la policia hagué __________ els assistents.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

El poble __________ va tindre un paper rellevant en la història de __________.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Si el pilot guanya a __________ i acaba la carrera en el circuit __________, serà campió del món.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

El doctor té la ferma __________ que, amb este xarop, la __________ desapareixerà.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Quina és la frase que està ben escrita?Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Ho podeu llegir en __________ del programa de cooperació de __________ .Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Vivia a la comarca de __________, concretament a __________.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Per a __________ si la diferència és correcta, sumem el residu més el __________.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

"Els estudiants han __________ la reunió ara la faran en el __________ sud de la ciutat."Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Patia una __________ alimentària a les clòtxines i, en general, a tots els __________.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Era un __________, que sotmetia el barri a una extorsió contínua.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

En quina paraula la vocal tònica és una "e" tancada?Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

En el segle XVIII els __________ esdevingueren caçadors de __________.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

La __________ és una intervenció quirúrgica que requerix l'administració __________.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

El __________ fa la crida a l'oració dels musulmans i __________ la dirigix.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

__________ és un combustible __________.Prova de grau superior

Les respostes errònies descompten de les encertades. Cada resposta correcta es valora amb un punt. En les preguntes amb tres opcions de resposta (a, b, c), cada error descompta 0,4 i punts i, en el cas de les preguntes amb només dos opcions (V/F), cada error descompta 0,7 punts. Les preguntes no contestades no descompten. Per a examinar-se en la segona fase cal obtindre una puntuació, en la mitjana ponderada de les dos àrees, del 40%, i que no siga inferior al 30% en cap de les dos àrees.

Prueba de grado superior

Las respuestas erróneas descuentan de las acertadas. Cada respuesta correcta se valora con un punto. En las preguntas con tres opciones de respuesta (a, b, c), cada error descuenta 0,4 puntos i , en caso de las preguntas con sólo dos opciones (V/F), cada error descuenta 0,7 puntos. Las preguntas no contestadas no descuentan. Para examinarse de la segunda fase es necesario obtener una puntuación, en la media ponderada de las dos áreas, del 40%, y que no sea inferior al 30% en ninguna de las dos áreas.