Àrea de comprensió

Llija el text següent i marque la resposta més adequada per a cada enunciat.

L’orde d’expulsió dels moriscos, proposada el 4 d’abril de 1609, no va començar a executar-se fins al cap de sis anys.Àrea de comprensió

Llija el text següent i marque la resposta més adequada per a cada enunciat.

Una vegada que passaren tres dies de la publicació del ban de deportació, els moriscos podien abandonar lliurement les seues cases.Àrea de comprensió

Llija el text següent i marque la resposta més adequada per a cada enunciat.

Els degollaments dels moriscos van provocar dos grans rebel·lions en alta mar.Àrea de comprensió

Llija el text següent i marque la resposta més adequada per a cada enunciat.

El 22 de setembre de 1609...Àrea de comprensió

Llija el text següent i marque la resposta més adequada per a cada enunciat.

Les galeres reials...Àrea de comprensió

Llija el text següent i marque la resposta més adequada per a cada enunciat.

Els deportats...Àrea de comprensió

Llija el text següent i marque la resposta més adequada per a cada enunciat.

Els moriscos aplegats a la mola de Cortes i a la vall de Laguar…Àrea de comprensió

Llija el text següent i marque la resposta més adequada per a cada enunciat.

La idea principal del text és...Àrea de comprensió

Llija el text següent i marque la resposta més adequada per a cada enunciat.

Un verb amb un significat semblant al de noliejar en el text (“...noliejar o llogar tota mena d’embarcacions comercials...”) és…Àrea de comprensió

Llija el text següent i marque la resposta més adequada per a cada enunciat.

Quin resum sintetitza millor el contingut del text?Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Què significa "planyívol"?Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

La policia ha confiscat __________ de droga.Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Què significa l'expressió "fer ballar els nanos"?Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Què significa l'expressió "fer-ne cinc cèntims"?Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Quina paraula té el mateix significat que "forment"?Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

El pintor m'ha fet un retrat __________.Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Ovella que bela _________. (refrany)Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Quina és la paraula que no té el mateix significat que les altres dos?Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

El nou jugador titular prové __________ de l'equip.Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Què significa l'expressió "fer eixir de polleguera"?Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

M'he __________ una estona a llegir abans d'anar a dormir.Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

__________: Posar-se en la superfície de l'aigua un hidroavió.Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Què és un fibló?Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Este serà el segon any que __________ el càrrec de president.Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Què és un avantatge?Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Hui no he vist __________ Anna, però he pogut saludar __________ seu amic.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

De la cuina m'arribava __________.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

L'alumna __________ les activitats però no les __________ adequadament.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Davant del fet inesperat, el mestre va actuar __________.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

El director va donar un regal a __________ dels assistents a la reunió.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

No hi ha racó que no conega __________ Vinaròs.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Prepareu el café! __________ el foc.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Quina hora __________ les deu.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Este diumenge, l'equip afrontarà un partit amb un rival contra __________ sempre ha guanyat.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

L'__________ va tripular la nau fins a l'estació espacial.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Accepte el castic, perquè me'l __________.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Malauradament, cada vegada estan __________ malalties noves.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

El diari ha __________ la notícia de la dimissió del president del club.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

__________ prompte la vaga del transport, tindrem problemes d'abastiment en els mercats.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Maria s'ha deixat les ulleres ací. __________ pots portar a sa casa?Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Sorolla, __________ va ser molt famós en vida, és objecte d'una exposició molt interessant.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

__________ convindria recuperar algun ofici dels d'abans.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Si vols participar en la prova, __________ has d'inscriure.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Tu ja saps què s'ha de fer però, a les teues companyes, no __________ ha dit ningú.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

L'any que ve __________ un congrés sobre la medicina i l'esport.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

La gent __________ bord està en quarantena.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

S'ha pres una dosi __________ del medicament nou.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Ma tia viu __________ mercat.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

No __________ el fem al contenidor!Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Si les gasolineres apugen els preus, és probable que l'executiu __________ controle.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Ta mare està contenta __________ jugues __________ els teus cosins.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Té __________ costum de rentar-se __________ mans abans de menjar.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

M'agradaria que __________ algú a casa quan arribe l'electricista.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Han llogat una habitació en un famós __________ de la ciutat.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

No et sabria dir __________ de la seua actuació.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

M'he comprat un pis a __________ en una __________ pública.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

L'obertura del curs es va fer al __________.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

__________ de Viena és la del Teatre de l'Òpera.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Menjaren carn a la __________ i, de postres, __________ d'ou.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

La nova llei establix la separació de béns entre els __________.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Viatja en el __________ perquè el deixa més a prop de la faena.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

El __________ de la portalada gòtica de la catedral reproduïx una escena bíblica.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

La meua __________ viatja per tot el __________.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Quina és la frase que està ben escrita?Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Quina paraula està ben separada sil·làbicament?Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

El biòleg __________ tenia la pell molt __________.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Quina paraula està ben escrita?Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

No pot __________ un oratge tan __________.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

La batuda __________ ha sigut dirigida per la __________.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

El turisme rural creix cada vegada més en la comarca __________ Ports.Prova de grau mitjà

Les respostes errònies descompten de les encertades. Cada resposta correcta es valora amb un punt. En les preguntes amb tres opcions de resposta (a, b, c), cada error descompta 0,4 i punts i, en el cas de les preguntes amb només dos opcions (V/F), cada error descompta 0,7 punts. Les preguntes no contestades no descompten. Per a examinar-se en la segona fase cal obtindre una puntuació, en la mitjana ponderada de les dos àrees, del 40%, i que no siga inferior al 30% en cap de les dos àrees.

Prueba de grado mitjà

Las respuestas erróneas descuentan de las acertadas. Cada respuesta correcta se valora con un punto. En las preguntas con tres opciones de respuesta (a, b, c), cada error descuenta 0,4 puntos i , en caso de las preguntas con sólo dos opciones (V/F), cada error descuenta 0,7 puntos. Las preguntas no contestadas no descuentan. Para examinarse de la segunda fase es necesario obtener una puntuación, en la media ponderada de las dos áreas, del 40%, y que no sea inferior al 30% en ninguna de las dos áreas.