Àrea de comprensió

Llija el text següent i marque la resposta més adequada per a cada enunciat.

Després del terratrémol de 1399 les restes de l'antic monestir quedaren abandonades i es va iniciar la construcció d'un altre monestir més nou i més ampli.Àrea de comprensió

Llija el text següent i marque la resposta més adequada per a cada enunciat.

Santa Maria de la Valldigna tenia també un caràcter defensiu, ja que, en cas d'atacs, el monestir servia perquè les poblacions veïnes s'hi refugiaren.Àrea de comprensió

Llija el text següent i marque la resposta més adequada per a cada enunciat.

Amb la desamortització de Mendizábal, els monjos abandonen el monestir i l'abat acaba instal·lant-se en la serra de Madrid.Àrea de comprensió

Llija el text següent i marque la resposta més adequada per a cada enunciat.

Segons la llegenda …Àrea de comprensió

Llija el text següent i marque la resposta més adequada per a cada enunciat.

Els dos terratrémols van condicionar tot el procés de construcció perquè …Àrea de comprensió

Llija el text següent i marque la resposta més adequada per a cada enunciat.

Les primeres edificacions del monestir …Àrea de comprensió

Llija el text següent i marque la resposta més adequada per a cada enunciat.

Entre els elements i dependències del conjunt, hi ha …Àrea de comprensió

Llija el text següent i marque la resposta més adequada per a cada enunciat.

La recuperació del monestir …Àrea de comprensió

Llija el text següent i marque la resposta més adequada per a cada enunciat.

Què significa la paraula merlet ("… com el fet de coronar amb merlets una gran part de les sales…")?Àrea de comprensió

Llija el text següent i marque la resposta més adequada per a cada enunciat.

Quin resum sintetitza millor el contingut del text?Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

________________ que han obert la _____________ del treball de Castelló.Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Li vaig escriure una carta de _______________ per la mort de sa mare.Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Una marraixa xicoteta és un _________________.Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Què és la surera?Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Què és una estada?Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Què significa l'expressió "al capdavall"?"Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

___________: Lloc on els trens es paren perquè els passatgers hi puguen pujar o baixar, però sense les instal·lacions d'una estació.Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

A qui no té faena, ___________________________ (refrany)Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Les _________________ del Rin són les més grans d'Europa.Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Els responsables del rescat van ____________________ tot el material que van demanar.Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Què significa l'expressió "saber-la llarga"?Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Les ensalades tenen un sabor especial si hi posem ______________________.Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

L'avió _______________ de l'Altet a les 16:45 h i _______________ a Londres a les 18:05 h.Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Què és un "estat de setge"?Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

S'ha de pagar una _____________ addicional si es vol un _____________ d'energia més gran.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Vosté senyor _________________ dependències (de vosté).Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

La direcció de l'empresa ha canviat d'actitud __________________ les crítiques rebudesMorfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

No ____________ tants refrescos i ___________ més aigua.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Potser ________________ més opcions de les que pensa.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

M'agraden els moments ______________ passa l'equip.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

He comprat tres programes nous i un _____________ l'instal·laré en el teu _________ ordinador.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Com a comprador, vaig insistir ____________________ firmar l'escriptura fins que no em donaren les claus del pis.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

El cartell del metro diu: _____________________.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Nosaltres ___________ la força quan menys s'ho esperaven els rivals.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

La policia va impedir _______________ conductor _________________ en zona blava.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

No hem tornat a coincidir _________________ estudiàvem a l'escola.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Vull que establiu unes normes per a les presidentes de les comissions: reuniu-vos demà i ____________.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

La campanya s'ha dissenyat _______________ la gent conega els comerços de la localitat.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

________________, m'agradaria entrar a treballar a primera hora del matí.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

El contracte va resultar un bon negoci, ____________ va aportar molts clients a l'empresa.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

________________ va a classe d'aeròbic.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

La meua padrina té una casa ________________ que la meua.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Les anotacions es fan ______________ amb bolígraf blau o negre.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

A l'obrer, _______________ suor li queia ________________ front.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Estic baldat perquè _______________ dos quilòmetres fins que he trobat Miquel.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

He de reconéixer que els de filosofia són uns ________________________.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Vistos els antecedents, ______________________ del resultat final.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Les turistes necessitaven el passaport urgentment i _______________ van fer en dos dies.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

En el museu agrícola hi ha una exposició de ________________, corbelles i aixades.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Parla als pares de qualsevol manera. Sempre _________________ ha parlat.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Quina és la frase que està ben construïda?Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

El supervisor li va dir que _______________________.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Necessite fer-me una revisió mèdica ______________________.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

No hi ha ___________ fer en este assumpte, perquè la direcció ______________ ha pres la decisió i és innegociable.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Els membres del consell volen acabar la reunió __________________.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Quina paraula està ben separada sil·làbicament?Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

L' Oceanogràfic té molts __________________!Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

El dolç que hem tastat el fan amb _______________________.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

La jutgessa es farà ____________________ de totes les ____________________.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Els dos germans bessons duien __________________________.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

És el metge ____________________ de _________________.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Quina és la frase que està ben escrita?Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

El metge li ha pres el _________________ i li ha comprovat les __________________-Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Quina és la paraula que està ben escrita?Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Cal una resposta clara i contundent per a ______________ els dubtes i les ____________________.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

La _______________ Egèria fou la _________________ del rei Numa Pompili.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

El cuiner __________________ un plat excel·lent de ____________________ amb botifarra.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

És _____________________ que la ___________________ s'ajorne.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

El meu veí vivia a l'estat ___________________.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Els autobusos municipals fan publicitat de ___________________ campanya de _______________.Prova de grau mitjà

Les respostes errònies descompten de les encertades. Cada resposta correcta es valora amb un punt. En les preguntes amb tres opcions de resposta (a, b, c), cada error descompta 0,4 i punts i, en el cas de les preguntes amb només dos opcions (V/F), cada error descompta 0,7 punts. Les preguntes no contestades no descompten. Per a examinar-se en la segona fase cal obtindre una puntuació, en la mitjana ponderada de les dos àrees, del 40%, i que no siga inferior al 30% en cap de les dos àrees.

Prueba de grado mitjà

Las respuestas erróneas descuentan de las acertadas. Cada respuesta correcta se valora con un punto. En las preguntas con tres opciones de respuesta (a, b, c), cada error descuenta 0,4 puntos i , en caso de las preguntas con sólo dos opciones (V/F), cada error descuenta 0,7 puntos. Las preguntas no contestadas no descuentan. Para examinarse de la segunda fase es necesario obtener una puntuación, en la media ponderada de las dos áreas, del 40%, y que no sea inferior al 30% en ninguna de las dos áreas.