Àrea de comprensió

Llija el text següent i marque la resposta més adequada per a cada enunciat.

L'astrologia i la meteorologia van nàixer com a ciències d'una manera paral·lela i inseparable.Àrea de comprensió

Llija el text següent i marque la resposta més adequada per a cada enunciat.

En la televisió sempre hi hagut espais diaris dedicats a l'oratge.Àrea de comprensió

Llija el text següent i marque la resposta més adequada per a cada enunciat.

TVE va començar les emissions sobre informació metereològica amb la veu en off de Mariano Medina com a presentador.Àrea de comprensió

Llija el text següent i marque la resposta més adequada per a cada enunciat.

Ja en l'antiguitat …Àrea de comprensió

Llija el text següent i marque la resposta més adequada per a cada enunciat.

A qui cal atribuir l'inici de la meteorologia com a disciplina científica?Àrea de comprensió

Llija el text següent i marque la resposta més adequada per a cada enunciat.

En els inicis dels espais sobre l'oratge en la televisió …Àrea de comprensió

Llija el text següent i marque la resposta més adequada per a cada enunciat.

Els programes televisius actuals sobre l'oratge …Àrea de comprensió

Llija el text següent i marque la resposta més adequada per a cada enunciat.

Quina de les activitats següents no està relacionada amb cap de les activitats especialment afectades per l'oratge que se citen en l'últim paràgraf del text?Àrea de comprensió

Llija el text següent i marque la resposta més adequada per a cada enunciat.

Els substantiu predicció ("… els espais sobre la predicció de l'oratge van formar part de …") deriva del verb …Àrea de comprensió

Llija el text següent i marque la resposta més adequada per a cada enunciat.

Quin resum sintetitza millor el contingut del text?Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

L'últim _______ de l'alcaldia ha preocupat els ciutadans.Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

La fiscalia ha demanat l'extradició de l'acusat ____________ a Colòmbia.Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Què significa la paraula "acomiadar-se"?Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Què significa l'expressió "ploure a bots i barrals"?Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

La ____________ cantà acompanyada de música ________________.Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Quina paraula té un significat diferent de les altres dos?Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

La rematada del davanter rebotà en el _____________ de la porteria.Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Què significa la paraula "arrissat"?Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

El panou és un producte de _______________.Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Els agents de trànsit m'han denunciat per haver fet un ______________ perillós.Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Se li trencà el pedal ____________ i caigué al fons d'un barranc.Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Què és un programari?Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Ha comprat un ________________ per a traure el café a la taula.Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Què és una pruna?Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

A qui es burla, _______________ (refrany).Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

M'agradaria que els manuals d'instruccions _____________ les meues necessitats d'informació.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Si ___________, no ______________ massa tard.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

_____________ suspés totes les assignatures i ______________ s'ha immutat.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

El Tribunal Superior de Justícia ha ratificat la sentència _______________ es va recórrer.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Ta mare està contenta ______________ jugues amb els teus cosins.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

El diplomàtic va perdre la maleta en l'aeroport de Londres, _____________ Singapur.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

La premsa interpel·lava _______ president ______________ explicara els pressupostos nous.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

"No faces el treball  _______________ t'eixirà  _______________."Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

He decidit anar a veure'l, _______________ m'havien dit que necessitava companyia.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

El president no té ________________ a causa de les preocupacions.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

M'agrada que el pa ______________ quan el mossegues.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

A les amigues _________ diré la veritat perquè, d'embolics, no__________ vull cap.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Com s'escriu amb lletres "24.652 entrades"?Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

El meu company té horaris _______________ i no pot vindre amb nosaltres al creuer la pròxima setmana.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

El meu germà era es relaciona amb la família, però abans no ____________ relacionava.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Esta setmana, _______ s'encarregaran de ______________.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

_________ molta gent en el carrer quan han ____________ al lladre.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

És _________ que s'amplie el reglament de règim intern perquè _______________ no cobrix les noves necessitats.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Ja he vist el resultat de l'examen i ______________.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

"És  _______________ no entenc  ______________ vol dir."Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

"Joan és un gran  ______________ de la música admira, sobretot, els artistes _________________."Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

______________ està formant-se ______________ nou treball.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

El jutge necessitava una prova de la seua culpabilitat, però l'acusació ____________ algunes més.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

___________________ les cinc quan acabàrem de dinar.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Dóna el gelat als menuts, però ______________ quan hagen acabat de berenar.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

______________! Que ja s'ha adormit el iaio.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Esta vegada _________________ inesperadament.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Durant el juí, va declarar __________ vegades tot el que sabia, _____________ el va beneficiar.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Aquell dia _________ l'abric posat perquè _____________ molt de fred.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Hem vist la casa nova de Maria. __________________Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Ja no es veu ___________ del cartell _______________.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Quan va escoltar la interpretació de la _____________ , va fer un ______________ d'aprovació.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

__________ vaig veure en directe un partit de la _____________ futbol.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

L'actriu _____________ perquè ja no sap _________________ la realitat de la ficció.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Quina és la frase que està ben escrita?Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Al llarg de l'estiu férem unes quantes torrades de carn a la _______________.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

La _______________ és una població de la comarca de la Safor.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Quina de les tres paraules està ben separada sil·làbicament?Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Quina és la frase que està ben escrita?Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Està ___________ davant de la _____________ que ha de prendre.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Ha posat un ______________ per a anunciar la venda de la casa.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Han autoritzat una cala per a analitzar el jaciment ______________________.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

El ______________ no és cap ___________________.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

___________________! Afanyeu-vos, que ____________ d'arribar a temps a l'avió!Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

És un problema ________________ amb una solució ___________________.Prova de grau mitjà

Les respostes errònies descompten de les encertades. Cada resposta correcta es valora amb un punt. En les preguntes amb tres opcions de resposta (a, b, c), cada error descompta 0,4 i punts i, en el cas de les preguntes amb només dos opcions (V/F), cada error descompta 0,7 punts. Les preguntes no contestades no descompten. Per a examinar-se en la segona fase cal obtindre una puntuació, en la mitjana ponderada de les dos àrees, del 40%, i que no siga inferior al 30% en cap de les dos àrees.

Prueba de grado mitjà

Las respuestas erróneas descuentan de las acertadas. Cada respuesta correcta se valora con un punto. En las preguntas con tres opciones de respuesta (a, b, c), cada error descuenta 0,4 puntos i , en caso de las preguntas con sólo dos opciones (V/F), cada error descuenta 0,7 puntos. Las preguntas no contestadas no descuentan. Para examinarse de la segunda fase es necesario obtener una puntuación, en la media ponderada de las dos áreas, del 40%, y que no sea inferior al 30% en ninguna de las dos áreas.