COMPRENSIÓ LECTORA.

Franklin va ser l’iniciador en la seua època d’una sèrie d’experiments amb els fenòmens elèctrics que van ser seguits amb gran entusiasme.COMPRENSIÓ LECTORA.

Franklin es va lligar un cinta de seda a la mà perquè actuara com a aïllant de l’electricitat.COMPRENSIÓ LECTORA.

El primer parallamps que Franklin va dissenyar tenia previst canalitzar fins al terra descàrregues elèctriques de tot tipus d’intensitat amb garanties de seguretat.COMPRENSIÓ LECTORA.

Franklin va ser el primer científic...COMPRENSIÓ LECTORA.

Franklin, el dia de la tempesta...COMPRENSIÓ LECTORA.

El 1752 va dissenyar el primer parallamps...COMPRENSIÓ LECTORA.

Gràcies a l’experiment amb el catxerulo...COMPRENSIÓ LECTORA.

Franklin va ser un home...COMPRENSIÓ LECTORA.

Què significa ESPETEC en l’oració: "Franklin, després d’observar aquelles centelles que dins del recipient de vidre formaven uns fils vistosos i produïen uns sonors espetecs..."?COMPRENSIÓ LECTORA.

Quina idea resumeix el contingut del text?LÈXIC I SEMÀNTICA

Què significa el substantiu "bafarada"?LÈXIC I SEMÀNTICA

Què significa l'expressió "ficar cullerada"?LÈXIC I SEMÀNTICA

No deixes les sendes velles per les novelles. (refrany)LÈXIC I SEMÀNTICA

Van aconseguir detindre l' __________ del __________ enemic.LÈXIC I SEMÀNTICA

La neu ha caigut aquesta matinada __________ a les cotes més altes de les comarques del nord.LÈXIC I SEMÀNTICA

He anat al quiosc __________ i he comprat els __________ que em faltaven per a la col·lecció.LÈXIC I SEMÀNTICA

Què és un "nabiu"?LÈXIC I SEMÀNTICA

Estava ben malalta, i, sorprenentment, ha __________ des que ha tornat de la clínica on ha estat hospitalitzada.LÈXIC I SEMÀNTICA

Els __________ del gos el van despertar.LÈXIC I SEMÀNTICA

Hagueren de netejar __________ que hi havia __________.LÈXIC I SEMÀNTICA

Què significa l'expressió "fer jaç (d'alguna cosa)"?LÈXIC I SEMÀNTICA

Les accions que va emprendre es van considerar un __________ de les mesures que s'havien pres fins aquells diesLÈXIC I SEMÀNTICA

Què significa l'expressió "picar sola"?LÈXIC I SEMÀNTICA

Què significa l'expressió "tindre una retirada"?LÈXIC I SEMÀNTICA

Què significa el verb "enfitar"?MORFOLOGIA I SINTAXIS

Abans vivíem en una societat __________ tan de pressaMORFOLOGIA I SINTAXIS

En __________ ocasió he estat tan convençut que la decisió que s'ha pres no és _________ adequada.MORFOLOGIA I SINTAXIS

Per favor, no __________ tots els llums __________!MORFOLOGIA I SINTAXIS

__________ no ens véiem des de feia molt de temps, em va preguntar __________ havia fet els últims anysMORFOLOGIA I SINTAXIS

Dilluns __________ matí vaig anar a l'antiga cafeteria situada __________ moll comercial.MORFOLOGIA I SINTAXIS

Vaig eixir tan desenganyat de l'entrevista de treball que __________.MORFOLOGIA I SINTAXIS

Ahir no van vindre a la funció de teatre: __________MORFOLOGIA I SINTAXIS

Els estats signaren una __________ aliança.MORFOLOGIA I SINTAXIS

M'han confirmat que durant els últims dies __________ un seguit de recomanacions per a la celebració del correfocMORFOLOGIA I SINTAXIS

Si __________ anat al concert, no t'__________ avorrit.MORFOLOGIA I SINTAXIS

A partir d'ara intentaré menjar més fruita __________ de __________ de xocolate.MORFOLOGIA I SINTAXIS

Per a l'excursió de dissabte, __________, porta roba còmoda i transpirable.MORFOLOGIA I SINTAXIS

No _____________ cap de les tres, i per això ___________ va explicar per segona vegada.MORFOLOGIA I SINTAXIS

El director del banc __________ una carta ___________ condicions del prèstec hipotecari.MORFOLOGIA I SINTAXIS

_______________ en una zona costanera ens possibilitarà ___________ de les platges.MORFOLOGIA I SINTAXIS

Vull posar les maletes en el cotxe i no sé com _______________.MORFOLOGIA I SINTAXIS

L'associació de comerciants necessita una descripció de _____________ dels comerços de la ciutat ____________ més completa i detallada siga, millor.MORFOLOGIA I SINTAXIS

Les pomes pesen la meitat _____________ pesen les taronges.MORFOLOGIA I SINTAXIS

L'_______________ va patir una infecció respiratòria a causa d'___________.MORFOLOGIA I SINTAXIS

_______________ visc a Londres trobe molt a faltar els meus amics, però __________ la meua família.MORFOLOGIA I SINTAXIS

El _____________ de la facultat va ser qui va assumir ______________ responsabilitats institucionals.MORFOLOGIA I SINTAXIS

_________________ és el moment de preguntar-nos ___________ hem fracassat.MORFOLOGIA I SINTAXIS

__________ que ___________ un període de deu dies hàbils per a interposar una reclamació.MORFOLOGIA I SINTAXIS

Volia aficionar-se a l'escalada de muntanya, però no __________ aficionarà per por de les altures.MORFOLOGIA I SINTAXIS

El president de la junta directiva ha dit que no __________ marxarà del club, __________ que mai més hi tornarà.MORFOLOGIA I SINTAXIS

El president de la junta directiva ha dit que no __________ marxarà del club, __________ que mai més hi tornarà.MORFOLOGIA I SINTAXIS

Han fet __________ per a aprovar la construcció del __________ més alt del món.MORFOLOGIA I SINTAXIS

Va actuar __________ li donava la mala notícia.MORFOLOGIA I SINTAXIS

__________ no tindré vacances, així que __________ m'agafaré alguns dies lliures.MORFOLOGIA I SINTAXIS

Assenyaleu cinc motius __________ penseu que el reciclatge proporciona grans avantatges per al medi ambient.NORMA ORTOGRÀFICA

Els __________ de residència es tramitaran a __________.NORMA ORTOGRÀFICA

Vaig quedar enlluernada per la __________ de la gran __________ que duia al coll.NORMA ORTOGRÀFICA

He tingut la __________ que l'actor estava __________.NORMA ORTOGRÀFICA

De Madrid a __________ es pot passar per __________.NORMA ORTOGRÀFICA

Quina paraula està ben separada sil·làbicament?NORMA ORTOGRÀFICA

En quina paraula la grafia "s" no sona com la de les altres dos paraules?NORMA ORTOGRÀFICA

Europa ha passat a ser un __________ per a __________.NORMA ORTOGRÀFICA

Quina és la frase que està ben escrita?NORMA ORTOGRÀFICA

Oblideu els __________ de la vida quotidiana i deixeu-vos endur per la tranquil·litat del turisme rural de la comarca __________.NORMA ORTOGRÀFICA

A partir d'ara, els __________ de 12 anys viatjaran gratis en __________.NORMA ORTOGRÀFICA

La festivitat de __________, __________, va caure en diumenge.NORMA ORTOGRÀFICA

La cuinera portava un __________ de domàs negre amb una __________ daurada.NORMA ORTOGRÀFICA

Des que era menut té problemes d'__________ per una perforació de __________.NORMA ORTOGRÀFICA

Han __________ un __________ per a practicar esport a l'aire lliure.NORMA ORTOGRÀFICA

Van trobar __________ digitals en el __________ de la desbromadora.Prova de grau mitjà

Les respostes errònies descompten de les encertades. Cada resposta correcta es valora amb un punt. En les preguntes amb tres opcions de resposta (a, b, c), cada error descompta 0,4 i punts i, en el cas de les preguntes amb només dos opcions (V/F), cada error descompta 0,7 punts. Les preguntes no contestades no descompten. Per a examinar-se en la segona fase cal obtindre una puntuació, en la mitjana ponderada de les dos àrees, del 40%, i que no siga inferior al 30% en cap de les dos àrees.

Prueba de grado mitjà

Las respuestas erróneas descuentan de las acertadas. Cada respuesta correcta se valora con un punto. En las preguntas con tres opciones de respuesta (a, b, c), cada error descuenta 0,4 puntos i , en caso de las preguntas con sólo dos opciones (V/F), cada error descuenta 0,7 puntos. Las preguntas no contestadas no descuentan. Para examinarse de la segunda fase es necesario obtener una puntuación, en la media ponderada de las dos áreas, del 40%, y que no sea inferior al 30% en ninguna de las dos áreas.