Àrea de comprensió

Llija el text següent i marque la resposta més adequada per a cada enunciat.

Els alemanys sabien que la nostra costa era molt transitada per a l'abastiment de mercaderies al sud d'Europa.Àrea de comprensió

Llija el text següent i marque la resposta més adequada per a cada enunciat.

Durant la Primera Guerra Mundial, entre els anys 1917 i 1918, un submarí alemany comandat pel tinent Robert Morath va afonar sis mercants davant de les costes de la Vila Joiosa.Àrea de comprensió

Llija el text següent i marque la resposta més adequada per a cada enunciat.

L'any 1914, l'U64 va ser l'última embarcació que va ser afonada davantde les costes de la Vila Joiosa.Àrea de comprensió

Llija el text següent i marque la resposta més adequada per a cada enunciat.

Els pescadors de la Vila Joiosa…Àrea de comprensió

Llija el text següent i marque la resposta més adequada per a cada enunciat.

Les restes dels sis barcos...Àrea de comprensió

Llija el text següent i marque la resposta més adequada per a cada enunciat.

Pel que fa als barcos afonats...Àrea de comprensió

Llija el text següent i marque la resposta més adequada per a cada enunciat.

En les costes de la Vila Joiosa...Àrea de comprensió

Llija el text següent i marque la resposta més adequada per a cada enunciat.

Les àmfores que transportava la nau romana...Àrea de comprensió

Llija el text següent i marque la resposta més adequada per a cada enunciat.

Què significa l’expressió en comboi (“Així, l’Owasco, un vapor mixt de càrrega i passatgers de 122 metres, que va ser afonat el 10 de desembre de 1917 quan navegava en comboi entre Norfolk i Gènova...”)?Àrea de comprensió

Llija el text següent i marque la resposta més adequada per a cada enunciat.

Quin resum sintetitza millor el contingut del text?Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Què significa l'expressió  "en conill"?Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Què significa el verb "aborronar"?Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Què és un borinot?Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Què significa l'expressió "no tindre cap ni peus"?Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

El mes passat l'empresa va __________ una plaça de venedor de telèfons __________.Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

La mestra de l'escola __________ va traure un __________ per a arreplegar els clips.Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Què és una gavina?Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Què és un esdeveniment?Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Què significa l'expressió "fer-se compte" d'una cosa?Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Qui no vullga pols __________. (refrany)Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Per a qualsevol __________ o dubte, __________ al número que hi ha en la pàgina web.Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Finalment __________ el que volia: __________ l'atenció de tots.Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

En la seua vida __________, l'actor va ser processat per un __________ de drogues.Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Cada dia es presenten més denúncies contra els __________ que es cometen.Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

També ha sigut __________ que ell __________ del problema.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

No, no vos __________ d'ell, xiquets, que no el __________ fàcilment.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

En la loteria d'esta setmana, el número premiat amb __________ acaba en __________.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

__________, no vull que et comportes __________.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

És una autovia poc transitada: __________ hi passa __________ algun cotxe.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Si pretens reunir __________ teus companys, abans __________ una carta.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

La platja estava plena __________ de turistes __________.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

__________ companys no han menjat __________ des d'ahir.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Mercé no vingué __________ que havíem quedat, __________ li va sorgir algun imprevist.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Eixa jaqueta, __________ més la mire, més m'agrada.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Enguany, __________ l'any passat, hem organitzat activitats per als més menuts.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Per favor, __________ cas i no __________ conclusions abans d'hora.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Els diners que et vaig deixar, voldria que __________ tornares demà.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Vull parlar amb Enric. __________ quan el veges.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Feia __________ temps que no el veia __________ feliç, que estic molt contenta per ell.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Ara __________ va passar ahir i __________ va participar tanta gent en el fòrum.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

He presentat hui una diligència __________ sol·licite més informació.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

El futur __________ creuen en els somnis.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Ja estàs ací, Miquel! __________ una hora que t'espere.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Ara __________ comptaré quantes pomes __________ en la fruitera.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Si __________ de donar un consell a uns amics, __________ diries?Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

La __________ s'encomanà a la __________.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

La policia, __________ 20 de setembre d'enguany, ha detingut __________ miler de narcotraficants.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Ara com ara ell no vol vendre't la casa, __________.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Com s'escriu amb lletres "304.968 cartes"?Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Si ells em demanen que torne a recitar els versos, jo __________ repetiré.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

__________ farem tots els exercicis i __________ anirem al circ.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Estos dies, amb __________ que fa, és __________ tindre aire condicionat a casa.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Ara, ____________ es tracta és de posar en marxa el projecte.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

S'ha publicat una llei __________ els horaris laborals, però __________ que encara no és aplicable.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

El dia del bateig del fill, els padrins tiraren els caramels __________ campanar.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

La base de dades __________ recull tota la producció bibliogràfica del país.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

És una persona molt __________ i amb molta __________.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Este xicot té una veu __________ a causa del __________.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

El silenci del camp només era __________ pel cant del __________.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

El protagonista actuava mogut per una __________ contra els seus enemics.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Segons el __________, Déu va crear el món del __________.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

El __________ s'emmagatzemava en caixes a __________.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Amb este gol se __________ el partit i això __________ l'equip en una posició de lideratge.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Quina frase està ben escrita?Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

En el viatge de final de curs, els alumnes s'allotjaran en un __________.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

En quina paraula la lletra "x" sona igual que en "Xàbia"?Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

La construcció que s'ha perdut tenia una gran __________.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Quina paraula està ben separada sil·làbicament?Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

S'hagueren de __________ molts recursos per a rehabilitar els __________.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Convé __________ que el text ens ha arribat __________.Prova de grau mitjà

Les respostes errònies descompten de les encertades. Cada resposta correcta es valora amb un punt. En les preguntes amb tres opcions de resposta (a, b, c), cada error descompta 0,4 i punts i, en el cas de les preguntes amb només dos opcions (V/F), cada error descompta 0,7 punts. Les preguntes no contestades no descompten. Per a examinar-se en la segona fase cal obtindre una puntuació, en la mitjana ponderada de les dos àrees, del 40%, i que no siga inferior al 30% en cap de les dos àrees.

Prueba de grado mitjà

Las respuestas erróneas descuentan de las acertadas. Cada respuesta correcta se valora con un punto. En las preguntas con tres opciones de respuesta (a, b, c), cada error descuenta 0,4 puntos i , en caso de las preguntas con sólo dos opciones (V/F), cada error descuenta 0,7 puntos. Las preguntas no contestadas no descuentan. Para examinarse de la segunda fase es necesario obtener una puntuación, en la media ponderada de las dos áreas, del 40%, y que no sea inferior al 30% en ninguna de las dos áreas.