FRASES FETES

Les frases fetes aporten fluïdesa al discurs i demostren un bon coneixement de la llengua. Prova a veure com va.

RECORDA QUE D'UNA RESPOSTA ERRÒNIA ES LLEVA UNA ENCERTADA

Criticar.FRASES FETES

Importunar.FRASES FETES

Oblidar o perdonar alguna cosa; no voler saber-ne més.FRASES FETES

Fer neteja.FRASES FETES

Dónar importància.FRASES FETES

Ser permissiu.FRASES FETES

Cedir en una baralla o en una discussió.FRASES FETES

Dissimular.FRASES FETES

Parlar indegudament.FRASES FETES

Parlar clar.FRASES FETES

Subsistir sense fer massa progressos.FRASES FETES

No donar-se per al·ludit.FRASES FETES

Decidir-se.FRASES FETES

No trobar-se bé de salut.FRASES FETES

Espavilar-se.FRASES FETES

Gastar molt, balafiar.FRASES FETES

Apallissar.FRASES FETES

No saber de què es tracta.FRASES FETES

Estar poc temps.FRASES FETES

Atrafegar-se, actuar precipitadament.FRASES FETES

Fer aigües.FRASES FETES

Fer la papallona.FRASES FETES

Fer figa.FRASES FETES

Estar si cau o no cau.FRASES FETES

Fer escaralls.FRASES FETES

Fer la creu.FRASES FETES

Fer l'esquena a algú.FRASES FETES

Quedar-se escurat.FRASES FETES

Ser coix de l'ala.Prova de grau FRASES FETES

Les respostes errònies descompten de les encertades. Cada resposta correcta es valora amb un punt. En les preguntes amb tres opcions de resposta (a, b, c), cada error descompta 0,4 i punts i, en el cas de les preguntes amb només dos opcions (V/F), cada error descompta 0,7 punts. Les preguntes no contestades no descompten. Per a examinar-se en la segona fase cal obtindre una puntuació, en la mitjana ponderada de les dos àrees, del 40%, i que no siga inferior al 30% en cap de les dos àrees.

Prueba de grado FRASES FETES

Las respuestas erróneas descuentan de las acertadas. Cada respuesta correcta se valora con un punto. En las preguntas con tres opciones de respuesta (a, b, c), cada error descuenta 0,4 puntos i , en caso de las preguntas con sólo dos opciones (V/F), cada error descuenta 0,7 puntos. Las preguntas no contestadas no descuentan. Para examinarse de la segunda fase es necesario obtener una puntuación, en la media ponderada de las dos áreas, del 40%, y que no sea inferior al 30% en ninguna de las dos áreas.