Comprensió lectora

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

En l’època de la construcció del metro, Londres havia deixat arrere el traçat medieval perquè ja era una urbs industrial en creixement i amb milers de vehicles.Comprensió lectora

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

El pare de la idea de construir el metro és un lletrat amb una gran poder de convicció.Comprensió lectora

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Les obres del metro comencen amb maquinària pesant perquè el sòl de Londres és argilós i molt dur, i se seguix el mètode cut and cover.Comprensió lectora

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Respecte als mitjans de transport, segons el text...Comprensió lectora

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

En la construcció del metro...Comprensió lectora

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Respecte a l’obra...Comprensió lectora

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Una vegada inaugurada la primera línia de metro...Comprensió lectora

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Durant el segle XIX, a Londres...Comprensió lectora

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Quina de les paraules següents no és sinònima de rasa en l’oració “este canvi implica cavar rases de fins a dotze metres”?Comprensió lectora

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

De què tracta el text?Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Era tan __________ que algú poguera vendre duros a quatre pessetes, que només podia ser _______________.Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

És un __________: fuma sense parar encara que té asma.Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Què és una dalla?Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Estava malalt i tenia __________ i __________.Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Veient aquella actuació del mim, no em podia aguantar __________.Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Què significa l'expressió "no traure's la pasta dels dits"?Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Què significa l'expressió "això són figues d'un altre paner"?Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Què significa l'expressió "fer bondat"?Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Finalment, Melcior va posar una parada de __________.Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Quan va separar l'esquena del __________ li vingué un __________ que li va impedir alçar-se de la cadira.Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Desitjava tindre l'oportunitat __________, per a __________ la victòria davant de l'equip rival.Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

On va la corda, __________. (refrany)Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Què significa l'adjectiu "roder"?Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Què significa el verb "esmolar"?Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Què significa l'expressió "a mos redó"?Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Anirem al museu __________ està tota la seua obra exposada.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Els darrers anys __________ moltes investigacions i ara __________ que sabem qui és el responsable de la castàstrofe.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Sempre envie molts regals als meus nebots pel seu aniversari, però enguany no __________ cap.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

A la costa __________ molts altres llocs que __________més que este.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

El padrí va regalar un detall a __________ dels assistents: els el va donar __________.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

__________ que els països veïns tenen aspiracions diferents __________ la seua relació amb Europa.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

No __________ el café hui, perquè demà __________ més i millor del mercat.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Sempre que passa pel jardí __________ les roses roges.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

__________ basca que fa! __________ a la piscina a refrescar-vos.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Si demanen tot el que ens han dit per a fer escalada, el monitor __________?Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

__________ ha acabat el projecte fi de màster i que contínuament __________, li donarem hora per a l'exposició la pròxima setmana.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

No __________ dins de l'habitació __________ confirmen que està endreçada.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Carme i Pau celebren enguany els deu 38. anys de __________.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

__________ porten tots el material per a fer el treball; __________ l'acabem, millor!Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

__________ la teua ajuda, hauríem deixat __________ alumnes sense festa de fi de curs.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Sempre que feia esport li __________.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Tenia molts vinils en la discoteca i el cap de setmana següent __________ quatre de nous.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

El premi __________ lluiten els jugadors és un creuer __________ esta zona del Mediterrani.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

L'aparell va tirar un baf amb olor __________ tarongina que encara es notava __________ dos dies.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

__________ els bous entren en la finca, __________ el cròtal.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

El teu vehicle té un __________ molt gran; __________, tantes maletes no hi caben.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Podem trobar __________ televisors, __________ en botigues d'alimentació.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

No sé __________ continua treballant __________ li tocà la loteria.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Treballa __________ juny __________ setembre en la gelateria.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Pensava que __________ entraria en raó, però ja veig que no hi ha __________.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Vam llogar un pis __________ eren impressionants __________ donaven al Vesuvi.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

__________ bones vacances __________ tenen ara és símptoma de companyonia.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Quant a l'expedient, no __________ puc interessar, __________ no el conec.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

__________, nosaltres eixirem del port de Dénia, __________ a Sud-àfrica dos setmanes després.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

__________ escoltant la ràdio __________ doblegava la roba.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Es garantix l'actualització amb __________ dels salaris dels treballadors a partir de __________ d'abril de 2016.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

El número _________ no és __________.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Els colors cridaners de les __________ donen alegria al __________.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Les __________ del teu antecessor en el càrrec no estan _________ de certa arbitrarietat.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

En quina paraula la grafia "x" no sona igual?Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Quina paraula està ben separada sil·làbicament?Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

En la sèrie es comporta com un __________; excepte en este capítol, en què ha tingut una actitud __________.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

És un director __________: encara no coneix tota la __________ de l'empresa.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Es va partir __________ en l'últim partit de __________ de la temporada.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

He deixat __________ en __________ de la finestra perquè tinga més llum.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Alguns experts en alimentació asseguren que hi ha molts aliments naturals que __________.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Abans de __________ vindrà l'antiquari a recollir la nina de ____________.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

La sequera ha __________ el bosc en una època __________.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Una __________ és un cavall vigorós que no passa de metre i mig __________.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Quina és la frase que està ben escrita?Prova de grau mitjà

Les respostes errònies descompten de les encertades. Cada resposta correcta es valora amb un punt. En les preguntes amb tres opcions de resposta (a, b, c), cada error descompta 0,4 i punts i, en el cas de les preguntes amb només dos opcions (V/F), cada error descompta 0,7 punts. Les preguntes no contestades no descompten. Per a examinar-se en la segona fase cal obtindre una puntuació, en la mitjana ponderada de les dos àrees, del 40%, i que no siga inferior al 30% en cap de les dos àrees.

Prueba de grado mitjà

Las respuestas erróneas descuentan de las acertadas. Cada respuesta correcta se valora con un punto. En las preguntas con tres opciones de respuesta (a, b, c), cada error descuenta 0,4 puntos i , en caso de las preguntas con sólo dos opciones (V/F), cada error descuenta 0,7 puntos. Las preguntas no contestadas no descuentan. Para examinarse de la segunda fase es necesario obtener una puntuación, en la media ponderada de las dos áreas, del 40%, y que no sea inferior al 30% en ninguna de las dos áreas.