elemental


Convocatories Inscripció Contingut

La persona ha de ser capaç de comprendre les idees principals i les secundàries d´una informació clara sobre temes diversos.

Ha de poder fer front a la major part de dificultats lingüístiques que es poden produir en situacions de comunicació real.


2016


4 - 6 09:00