mitjà


Convocatories Inscripció Contingut

La persona ha de ser capaç de comprendre una àmplia gamma de textos llargs i complexos, i de reconéixer-ne el sentit implícit.

Ha de poder expressar-seamb fluïdesa i espontaneïtat sense haver de buscar dúna manera molt evident paraules o expressions.

Ha de poder utilizar la llengua de manera flexible i eficaç per a propòsits socials, acadèmics i professionals.

Ha de poder produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos.


2016


28 - 5 09:00 28 - 5 12:00 5 - 11 09:00

2015


30 - 5 12:00 7 - 11 09:00

2014


31 - 5 09:00

2013


30 - 6 12:00 30 - 6 09:00

2012


2 - 6 12:00 30 - 11 09:00 30 - 11 12:00

2010


30 - 11 16:30 30 - 11 09:00 30 - 6 16:30

2009


30 - 11 16:30