A2


Proves Inscripció Contingut

RESOLUCIÓ de 5 de març de 2020, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es convoquen les proves per a l’obtenció dels certificats oficials administratius de coneixements de valencià i se’n nomenen la Comissió Coordinadora i les comissions examinadores. [2020/2219]

EL PROCEDIMENT D'INSCRIPCIÓ A LES PROVES DE LA JQCV DE 2020 S’AJORNA FINS A NOU AVÍS


Nota informativa
L'estat d'alarma obliga a ajornar el procediment d'inscripció a les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià de 2020 fins a nou avís.
més informaciò

RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2020, de la Dirección General de Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo, por la que se convocan las pruebas para la obtención de los certificados oficiales administrativos de conocimientos de valenciano y se nombran la Comisión Coordinadora y las comisiones examinadoras. [2020/2219]

EL PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN A LAS PRUEBAS DE LA JQCV DE 2020 SE APLAZA HASTA NUEVO AVISO

Nota informativa
El estado de alarma obliga a aplazar el procedimiento de inscripción a las pruebas de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià de 2020 hasta nuevo aviso.
més informaciò