CIÈNCIES


Proves proposades per mestres que fan classe d'alguna matèria no lingüística en valencià com a llengua vehícular.

PRIMÀRIA


T1 L'ESTRUCTURA DELS ÉSSERS VIUS T2 LA FUNCIÓ DE NUTRICIÓ